6.000 unge har måtte flytte hjem

0
117
jovenes.jpg

6.000 ungdom i Alicanteprovinsen har måtte flytte hjem til foreldrene igjen i løpet av fjoråret på grunn av den økonomiske lavkonjunkturen, ifølge byråd for ungdom i Alicante Joan Miquel Rovira. De unge oppgir vanskeligheter med å komme seg inn på boligmarkedet og et stadig tøffere arbeidsmarked som hovedårsaker til at de ikke lenger kan bo for seg selv.

6.000 ungdom i Alicanteprovinsen har måtte flytte hjem til foreldrene igjen i løpet av fjoråret på grunn av den økonomiske lavkonjunkturen, ifølge byråd for ungdom i Alicante Joan Miquel Rovira. De unge oppgir vanskeligheter med å komme seg inn på boligmarkedet og et stadig tøffere arbeidsmarked som hovedårsaker til at de ikke lenger kan bo for seg selv. Arbeidsledigheten blant de under 35 år i Valenciaregionen ligger nå på 15,1 %, det er 1,3% over landsgjennomsnittet på 13,8 %.

Gjennomsnittsprisen på en bolig i Alicanteprovinsen er 176.430 euro, i Valenciaprovinsen 163.400 euro, og i Castellonprovinsen 176.120 euro. Leieprisene ligger på et gjennomsnitt på 650 euro i måneden for hele regionen. Mens gjennomsnittsinntektene til ungdommen ligger på 13.063 euro i året.