500.000 “ulovlige” innvandrere skal legaliseres

Publisert

Alle partier unntatt Vox stemte 9. april i parlamentet for et lovforslag som tar sikte på å gi oppholdstillatelse til rundt 500 000 migranter som allerede bor og arbeider i Spania. Initiativet støttes av mer enn 600 000 underskrifter og 900 sivile organisasjoner.

Migranters situasjon i Spania har lenge vært et viktig tema, særlig for dem som lever uten offisielle papirer og dermed mangler tilgang til grunnleggende rettigheter og tjenester. Initiativtakerne mener at dagens krav for å få oppholdstillatelse er for restriktive og kompliserte å oppfylle, noe som etterlater mange i et byråkratisk og juridisk vakuum. De fremhever også det viktige arbeidet som ble utført av migranter i viktige sektorer under pandemien, som helsetjenester, forflytninger og landbruk, noe som kostet mange liv og helse.

Parlamentet gir regjeringen seks måneder på seg til å innføre en ny forordning som klargjør prosedyren for å legalisere statusen til utlendinger som oppholder seg i Spania før 1. november 2021. Dette lovtiltaket understreker samfunnets takknemlighetsgjeld til de mest sårbare gruppene og understreker viktigheten av å beskytte og opprettholde migrantenes rettigheter.

Dette skrittet i kongressen markerer begynnelsen på en parlamentarisk prosess der teksten vil bli gransket og eventuelt endret før den endelige avstemningen finner sted. Mange politiske partier og deres representanter har uttrykt sin støtte og understreket viktigheten av å håndtere migrasjon på en intelligent og menneskelig måte, og ikke bare anerkjenne behovet for migranter i det spanske samfunnet, men også viktigheten av å sikre deres rettigheter og velferd.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter