49 millioner innbyggere i 2018

Nasjonalt Institutt for Statistikk – INE – har presentert resultater av en undersøkelse, som tilsier at folketallet i Spania vil overgå 49 millioner i 2018.
I perioden fra 2002 til 2008 har folketallet steget jevnt med gjennomsnittelig 720.000 nye innbyggere i året.
 

Nasjonalt Institutt for Statistikk – INE – har presentert resultater av en undersøkelse, som tilsier at folketallet i Spania vil overgå 49 millioner i 2018.
I perioden fra 2002 til 2008 har folketallet steget jevnt med gjennomsnittelig 720.000 nye innbyggere i året.
 

INE forutser imidlertid at dette vil synke til 380.000 nye innbyggere i året for den kommende tiårsperioden. Hovedårsaken er at det er ventet at antallet fødsler, som er beregnet til ca en halv million i 2009, vil synke gradvis frem mot 2018.

Den 1. januar 2009 var 45,8 millioner innbyggere registrert i Spania, 10 % av disse er av utenlandsk opprinnelse, ifølge undersøkelsen utført av INE, som også signaliserer at innvandringen til Spania vil halveres i løpet av de neste tre årene, som en naturlig konsekvens av den økonomiske lavkonjunkturen.

I 2007 ble 958.000 nye immigranter skrevet inn i manntallet. INE forventer at dette tallet vil reduseres til 442.000 i 2010.

 

Relaterte saker