40.000 mistet hjemmet i 2013

Publisert

Nærmere 40.000 spanjoler måtte se hjemmene sine gå tapt som følge av betalingsproblemer i 2013. Det viser nye tall fra den spanske sentralbanken Banco de España. Regjeringen kom i 2012 med en oppfordring til bankene om å bli enige med gjeldsofrene om nye nedbetalingsordninger. Oppfordringen er i liten grad blitt fulgt, noe det økende antallet dommer på husutkastelser vitner om. Det spanske lovverket som skulle beskytte forbrukerne har vært for gammelt og for dårlig og ble i mars i fjor erklært i strid med EUs direktiver av EU-domstolen i Luxemburg.

Etter finanskrisen og sammenbruddet i boligmarkedet i begynnelsen av 2008 har mange spanjoler blitt sittende med lån til banken som er langt høyere enn verdien på boligen. Manglende betalingsevne har gjort at anslagsvis flere hundre tusen familier de siste seks årene har mistet hjemmene sine. Bankenes rett til å kreve inn lånet har vært sterkere en vernet av forbrukerne. Tallene som nå er lagt frem av Banco de España viser at bankenes husutkastelser i 2013 har fortsatt på samme nivå som året før. Totalt 49.694 boliger ble overtatt av spanske banker i fjor. Av disse skal 38.961 ha vært primærboliger, resten hus nummer to eller ferieboliger.

I 2012 gjorde regjeringspartiet Partido Popular et forsøk på å bremse antallet utkastelser. Etter press fra interesseorganisasjonen for gjeldsofre (PAH) og opposisjonspartiene i Kongressen, kom PP med en oppfordring til bankene om å legge en anstendighets-kodeks til grunn i behandlingen av lånekunder med betalingsproblemer. Det ble bedt om at man i stedet for å gå rettens vei for å få kastet ut folk og overta boliger ved tvang, skulle komme frem til nye avtaler for nedbetaling av lån og gjeldsordninger.

Beregningene fra den spanske sentralbaken tyder imidlertid på at oppfordringen i liten grad er blitt fulgt. Mange velger å si fra seg boligen frivillig, men antallet saker der bankene har gått rettens vei for å få kastet ut folk skal ha økt fra 23.774 i 2012 til 28.173 i fjor (21.054 av disse var primærboliger). I en dom fra 14. mars i fjor har EU-domstolen i Luxemburg slått fast at spansk lov som regulerer bankenes rett til innkreving er i strid med EUs direktiver om forbrukervern. Statsminister Mariano Rajoy og PP har etter dette innrømmet at reglene er for gamle og bør endres.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter