30.000 utenlandspensjonister blir trukket kildeskatt

30.000 norske utenlandspensjonister blir fra og med den første januar 2010 trukket 15 % i kildeskatt. Det er snakk om pensjonister som ikke har levert inn bevis på at de skatter til et annet land, eller pensjonister som bor i land som ikke har skatteavtale med Norge.

Skatteetaten sendte i fjor høst ut et brev til 35.000 norske utenlandspensjonister, som fra den første januar 2010 rammes av de nye kildeskattregelene. Ifølge informasjonsdirektør Lise Halvorsen i skattedirektoratet har et sted mellom 4 og 5.000 pensjonister sendt inn dokumentasjon.

30.000 norske utenlandspensjonister blir fra og med den første januar 2010 trukket 15 % i kildeskatt. Det er snakk om pensjonister som ikke har levert inn bevis på at de skatter til et annet land, eller pensjonister som bor i land som ikke har skatteavtale med Norge.

Skatteetaten sendte i fjor høst ut et brev til 35.000 norske utenlandspensjonister, som fra den første januar 2010 rammes av de nye kildeskattregelene. Ifølge informasjonsdirektør Lise Halvorsen i skattedirektoratet har et sted mellom 4 og 5.000 pensjonister sendt inn dokumentasjon.

I en del tilfeller har imidlertid dokumentasjonen vært utilstrekkelig. Derfor kan en del vente seg et nytt brev fra skattedirektoratet, opplyser informasjonsdirektøren.

Norske pensjonister bosatt i Spania skal ikke betale kildeskatt. Det er nedfelt i den bilaterale skatteavtalen mellom Norge og Spania. Inntil Spaniapensjonistene oversender tilstrekkelig dokumentasjon til skattedirektoratet, vil de bli trukket 15 % skatt per måned. Disse pengene vil bli tilbakebetalt av den norske stat etter at dokumentasjonen er innlevert og godkjent.

Relaterte saker