25 kvinner drept i Spania i 2010

Publisert

Det nasjonale politiet melder om at en kvinne på 68 år ble funnet død i sitt hjem tirsdag 11. mai i Murcia. I en krangel mellom henne og ektemannen på 63 år, slo han henne hardt i hodet med en stokk og hun døde av skadene. Etter hendelsen gikk mannen til en nabo og fortalte hva som hadde skjedd og ba denne ringe til politiet.

Det nasjonale politiet melder om at en kvinne på 68 år ble funnet død i sitt hjem tirsdag 11. mai i Murcia. I en krangel mellom henne og ektemannen på 63 år, slo han henne hardt i hodet med en stokk og hun døde av skadene. Etter hendelsen gikk mannen til en nabo og fortalte hva som hadde skjedd og ba denne ringe til politiet.

Med denne saken er allerede 25 kvinner blitt drept i Spania i 2010, og det er ikke rart at vold i hjemmet derfor blir sett på som ett av de alvorligste problemene i det spanske samfunnet. ”Nei til vold mot kvinner” er en landsomfattende kampanje for å forebygge volden og øke fokuset på likestilling. På flyplasser og andre offentlige steder kan vi finne plakater med budskap som ”Du slår meg aldri igjen” og nødnummeret 016 på.

I Alfaz del Pi er det blitt iverksatt konkrete tiltak for forhindre vold i hjemmet og disse ble formalisert i et møte 3.mai mellom flere offentlige tjenesteinstanser. Dette samarbeidet innebærer blant annet bedre koordinering mellom ”la guardia civil” og det lokale politiet når konflikter oppstår, og en bedre oppfølging av kvinnene i hvert enkelt tilfelle av det lokale politiet. Medlemmene av sikkerhetsrådet har tilgang til informasjonsarkivene utformet av Innenriksdepartementet der tidligere saker blir beskrevet, og dette letter både arbeidet og koordineringen til de forskjellige agentene.

Bystyremedlem Genoveva Tent understreket i møtet mellom de samarbeidende partene at redegjørelsen vil forbedre arbeidet med å støtte og beskytte kvinnene som har vært offer for vold. Protokollen etablerer for eksempel at det er det lokale politiets oppgave å følge kvinnene hjem når de skal hente innboet sitt etter en separasjon. Videre at politiet skal møte frem i retten med kvinnen når det er nødvendig (hvis hun f.eks. ikke har familie som kan påta seg ansvaret for henne), følge til møtested, følge til det døgnåpne krisesenteret i Alicante, i tillegg til å følge og kontrollere partene i saken for å evaluere mulig risiko/fare og presentere disse for retten. På møtet ble det konkludert med at organisasjonsapparatet må kunne innkalles raskt ved eventuelle krisesituasjoner.

Ca. 100 kvinner i Alfaz del Pi har anmeldt vold i hjemmet i år og i 30 tilfeller har retten gitt besøksforbud. I den dagsaktuelle saken fra Murcia var det ingen tidligere anmeldelser som kunne forutsi det som skjedde.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter