22 prosent lever i “fattigdom” i Spania

Publisert

Hele 22 prosent av befolkningen i Spania lever under fattigdomsgrensen. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) og Fundación Bancaja. Rapporten som heter «Fattigdom i krisetider» har tatt for seg årene 2007 til 2012 der Spania har vært i økonomisk nedgang store deler av tiden og arbeidsledigheten har gått fra rundt 8 prosent til over 25 prosent. Dersom man tar for seg regionen Comunidad Valenciana alene, er tallet enda høyere og viser at ca. hver fjerde innbygger lever i fattigdom.

Andelen innbyggere som lever i fattigdom i Comunidad Valenciana, regionen med Alicante og Costa Blanca, er på 25,1 prosent. Det er over gjennomsnittet i Spania som er 22,2 prosent. Avisen El Pais opplyser at tallene indikerer materiell fattigdom, beregnet ut fra hvilke utgifter den enkelte husstand har hatt per år. En familie på fire som brukte mindre enn 21.716 euro i 2012 (ca. 177.000 kroner) er under grensen og regnes som fattig. Det samme gjelder enslige som brukte mindre enn 10.023 euro (ca. 82.000 kroner).

Les også: Forskjellene i Spania øker

I tillegg har Valencia-instituttet IVIE og Fundación Bancaja utarbeidet en indeks på fattigdom der tre andre faktorer også er tatt med. Ved siden av materiell fattigdom teller såkalt helse-fattigdom (om man lever med god helse og hvilken sjanse man har for å oppnå høy levealder), kunnskaps-fattigdom (om hvor tidlig ungdom forlater skole og utdanning) og tilslutt arbeidsledighet (med tanke på de sosiale følgene av å gå langtidsledig, noe som gjelder for mange arbeidsledige i Spania). Den samlede verdien av de fire nevnte faktorene gir en fattigdoms-indeks som for Comunidad Valenciana er på 0,75. Det gjør Valencia til den fjerde verst stilte regionen i Spania. Dårligst sosial og økonomisk velstand har Kanariøyene der tallet er 0,87, etterfulgt av Andalucía og Extremadura. Gjennomsnittet for Spania er på 0,68.

Foto: Demonstrasjon mot fattigdom i Madrid 2006, Wikimedia Commons.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter