150 000 i Alicante lever for mindre enn 560 euro i måneden

Publisert

Mer enn 150 000 mennesker i Alicante-provinsen lever i alvorlig fattigdom, dvs. med mindre enn 560 euro i måneden. De er de dårligst stilte av den halve millionen mennesker i Alicante, 27,5 % av befolkningen, som står i fare for å havne i fattigdom eller sosial ekskludering fordi inntekten deres ligger under grensen på 840 euro. I tillegg øker antallet personer som har vanskelig for å få endene til å møtes og som lider nød, til nesten halvparten av befolkningen (47,8 %).

Provinsen har de mest bekymringsfulle tallene i Valencia-regionen, der 1,4 millioner mennesker sto i fare for fattigdom eller sosial ekskludering i 2022, en tredjedel av dem i en alvorlig situasjon. En andel som likevel har falt med 3,1 prosentpoeng på ett år, ifølge rapporten “The State of Poverty. Monitoring of the EU 2030 Agenda indicators. 2015-2022”, som ble publisert i forbindelse med den internasjonale dagen for utryddelse av fattigdom, som ble feiret i går. Studien er utarbeidet av EAPN ES (en uavhengig koalisjon av frivillige organisasjoner og andre grupper som er involvert i kampen mot fattigdom i Europa).

De sosiale enhetene tilskriver denne forbedringen økningen i offentlig støtte i form av minsteinntekt, støtte til integrering eller strøm og sosiale kuponger som ble godkjent av de ulike administrasjonene etter pandemien, og de ber derfor om at disse opprettholdes og gjøres til en universell rettighet.

Ifølge denne rapporten er Valencia-regionen fortsatt den sjette autonome regionen med den høyeste AROPE-raten (befolkning med risiko for ekskludering), 1,5 prosentpoeng høyere enn det spanske gjennomsnittet. Denne indikatoren måles ved å ta hensyn til fattigdomsrisiko, alvorlig materiell og sosial nød og lav arbeidsintensitet i husholdningene.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: