130-grense på vent til etter valget

Publisert

Regjeringspartiet Partido Popular har lagt den nye reformen av veitrafikkloven på is til etter parlamentsvalget 20. desember. I lovendringen som er basert på anbefalinger fra spanske trafikkmyndigheter Dirección General de Tráfico (DGT) er det blant annet foreslått å øke maksfarten på motorveiene i Spania fra 120 til 130 km/t. Det er også foreslått reduksjon av farten fra 100 til 90 km/t på vanlige veier, der den store majoriteten av ulykker skjer. Endringene er imidlertid utsatt inntil videre og vil etter alt å dømme først avgjøres av en ny regjering i 2016.

Forslaget om å øke fartsgrensen på motorveier fra 120 til 130 kilometer i timen er ikke ment som en permanent grense. I forslaget fra DGT som nå er lagt på is, er grensen tiltenkt strekninger som egner seg for høye hastigheter. I tillegg vil fartsgrensen bli opplyst på elektroniske skilt slik at den enkelt kan justeres i forhold til kjøreforhold.

Noe av årsaken til at forslaget foreløpig ikke er satt ut i livet skyldes sterk motstand fra organisasjonene for vegtrafikkofre (AESLEME, Stop Accidentes og PAT). Organisasjonene mener høyere fartgrense vil øke dødstallene i trafikken. Det er blant annet blitt påpekt at folk har en tendens til å kjøre fortere enn det som er tillat, slik at økningen reelt sett betyr mer enn 130 kilometer i timen. Man risikere derfor at bilister som i dag allerede kjører i 130 og 140 kilometer i timen, vil øke hastigheten til 140 og 150.

Ved siden av forslaget om 130-grense har man ønsket å senke fartsgrensen på vanlig veier fra 100 til 90 kilometer i timen. Svært få land i Europa tillater 100 kilometer i timen utenfor motorveier. I følge statistikker er det også utenfor motorveiene de fleste ulykkene skjer.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter