130 forsinkede fly

Publisert

Fem av de 21 flygelederne ved Alicantes flyplass "El Altet" har sykemeldt seg siste dagene. Fredag medførte dette til i gjennomsnitt 45 minutters forsinkelse på utgående fly ved flyplassen i en periode med høy aktivitet. Søndag var de fleste utgående fly i rute.

Etterforskes

Fem av de 21 flygelederne ved Alicantes flyplass "El Altet" har sykemeldt seg siste dagene. Fredag medførte dette til i gjennomsnitt 45 minutters forsinkelse på utgående fly ved flyplassen i en periode med høy aktivitet. Søndag var de fleste utgående fly i rute.

Etterforskes
Seguridad Social, det spanske "NAV", vil nå kontrollere de sykemeldte for å se om det dreier seg om virkelig sykdom eller om det er skjulte aksjoner fra flygeledernes side. Flyplassledelsen er i dialog med flygeledernes organisasjon "USCA" for å prøve å løse konflikten.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter