Utvider sykehuset på Costa del Sol-sykehuset i Marbella med EU-midler

Publisert

Med EU-pengene skal helseanlegget utvides fra 100 000 til 160 000 kvadratmeter, og det skal bygges en ny bygning.

Til sammen 86 millioner euro i EU-midler skal brukes til å utvide og forbedre fasilitetene ved sykehuset på Costa del Sol i Marbella.

Pengene, som kommer fra EU-kommisjonens europeiske fond for regional utvikling (ERDF), skal bidra til å utvide helsefasilitetene fra 100 000 til 160 000 kvadratmeter og finansiere byggingen av en ny bygning, revitalisering av eksisterende sykehusfasiliteter og anskaffelse av nytt medisinsk utstyr.

“Denne viktige investeringen vil forbedre helsetilbudet og velferden til innbyggerne i Marbella og provinsen Malaga generelt”, sier EU-kommissær for samhørighet og reformer, Elisa Ferreira. “Det moderniserte og utvidede sykehuset vil dekke den økende etterspørselen etter helsetjenester og fremme en kultur for bedre helseresultater”, legger hun til.”

Antallet senger skal økes, men vil fortsatt være “lavt” sammenlignet med andre sykehus i hele Andalucía – for å dekke helsebehovene til en befolkning på 426 000 innbyggere i ni kommuner. Poliklinisk behandling vil også bli utvidet for å lette belastningen på primærhelsetjenesten i regionen.

Costa del Sol-sykehuset, som ble åpnet i desember 1993, har gradvis utvidet sine tjenester i årenes løp. Den siste renoveringen og oppgraderingen av sykehuset startet i 2021 og forventes å være ferdig innen utgangen av dette året.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter