Utvider sykehuset på Costa del Sol-sykehuset i Marbella med EU-midler

Publisert

Med EU-pengene skal helseanlegget utvides fra 100 000 til 160 000 kvadratmeter, og det skal bygges en ny bygning.

Til sammen 86 millioner euro i EU-midler skal brukes til å utvide og forbedre fasilitetene ved sykehuset på Costa del Sol i Marbella.

Pengene, som kommer fra EU-kommisjonens europeiske fond for regional utvikling (ERDF), skal bidra til å utvide helsefasilitetene fra 100 000 til 160 000 kvadratmeter og finansiere byggingen av en ny bygning, revitalisering av eksisterende sykehusfasiliteter og anskaffelse av nytt medisinsk utstyr.

«Denne viktige investeringen vil forbedre helsetilbudet og velferden til innbyggerne i Marbella og provinsen Malaga generelt», sier EU-kommissær for samhørighet og reformer, Elisa Ferreira. «Det moderniserte og utvidede sykehuset vil dekke den økende etterspørselen etter helsetjenester og fremme en kultur for bedre helseresultater», legger hun til.»

Antallet senger skal økes, men vil fortsatt være «lavt» sammenlignet med andre sykehus i hele Andalucía – for å dekke helsebehovene til en befolkning på 426 000 innbyggere i ni kommuner. Poliklinisk behandling vil også bli utvidet for å lette belastningen på primærhelsetjenesten i regionen.

Costa del Sol-sykehuset, som ble åpnet i desember 1993, har gradvis utvidet sine tjenester i årenes løp. Den siste renoveringen og oppgraderingen av sykehuset startet i 2021 og forventes å være ferdig innen utgangen av dette året.

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter