Utvider mobilforbudet på skolene i Andalucía

Publisert

På bakgrunn av en fersk rapport fra skolerådet har Andalusia besluttet å innføre mobilforbud i regionens skoler også i andre klasse på videregående skole.

Mobiltelefoner kan brukes i undervisningen, men ikke til noen form for fritidsaktiviteter.

Forbudet gjelder også i friminuttene

Det er klart at bruk har negative konsekvenser, og overdreven bruk kan føre til dårlige skoleprestasjoner og forstyrre læringsprosessen.” Dette er hovedkonklusjonen i en ny rapport fra det andalusiske skolerådet (CEA) som ble presentert i dag.

Rapporten bekrefter anbefalingene fra desember i fjor. Den sier at restriksjoner på bruk av mobiltelefoner ikke bare bør gjelde i skoletiden, men også når elevene er på vei til skolen.

Rapporten slår også fast at det er “avgjørende” at familiene følger med på hvordan barna bruker mobilen, at lærerne får tilstrekkelig opplæring til å håndtere komplekse situasjoner som kan oppstå, og at elevene “forstår konsekvensene av uhensiktsmessig bruk”.

Rapporten inneholder uttalelser fra eksperter som nevner økt tretthet, psykiske lidelser – lav selvtillit eller angst – samt reduserte skoleprestasjoner og økte sosiale konflikter på skolen som noen av konsekvensene av overforbruk av mobiltelefoner.

Rapporten peker også på at skolene må ha “et tilstrekkelig tilbud av digitale områder og enheter for å møte elevenes behov”, noe som ifølge rapporten vil redusere avhengigheten av personlige mobiltelefoner.

Når det gjelder regulering, oppfordrer rådet til å begrense bruken av mobiltelefoner på en så rettssikker måte som mulig. Det betyr at reglene for drift av utdanningssentre må skrives om for å avgjøre hvilke unntak fra forbudet som skal tillates.

Rapporten anbefaler at forbudet mot mobiltelefoner og lignende personlig utstyr bør gjelde frem til det andre året i videregående opplæring, som er obligatorisk i Spania.

Det etterlyses også mer tid og ressurser til å bekjempe nettmobbing og bedre støtte til ofrene.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter