Tørke: Havnen i Malaga forbereder tankskip med vann også til neste sommer

Publisert

Hoveddelen av infrastrukturen som trengs for å losse vann fra tankskip på opptil 100 000 kubikkmeter, er allerede på plass.

Skip lastet med vann kan komme til å legge til kai i havnen i Malaga for å forsyne provinsen hvis nedbøren fortsetter å utebli. Junta de Andalucía og havnemyndighetene har denne uken redegjort for planene, ettersom Malaga fortsatt er plaget av tørke og vannstanden i de ulike vannmagasinene er rekordlav.

Størstedelen av infrastrukturen og rørledningene i havnen er allerede klare til å transportere vann til distribusjonssentrene i Malaga by, hovedsakelig til vannbehandlingsanlegget i El Atabal. Men for at rørledningen skal kunne tas i bruk, må den forlenges med ca. 100 meter til Pier 9 (containerkaien), der tankskipene med opptil 100 000 kubikkmeter råvann (ubehandlet vann) skal legge til. Kapasiteten for ferdig behandlet vann vil være 40 000 kubikkmeter.

Rørledningen til El Atabal – som aldri har vært i bruk – vil også trenge en vedlikeholdssjekk ettersom den er 30 år gammel. Den rimelige operasjonen vil innebære bruk av robotenheter som inspiserer rørledningen med kameraer og vurderer om det er behov for reparasjoner.

Juntaen og havnen i Malaga ønsker at rørledningen skal være ferdig og i drift i løpet av tre til fire måneder, mens rederier som Noatum får ansvaret for å organisere skipslastene med vann.

“Rederiene har blitt bedt om å lete etter tankskip med plass til 100 000 m3 råvann som skal leveres til El Atabal”, bekrefter Carmen Crespo, delegat for Malaga-provinsen i Juntaen.

Malaga og Algeciras vil være de to hovedpunktene hvorfra vannet vil bli distribuert til Malaga by, Costa del Sol og Axarquía, blant andre deler av den andalusiske kysten, takket være sammenkoblingen av systemet.

Samtidig arbeides det for tiden med å øke vannmengden som overføres langs kysten fra Campo de Gibraltar til Nerja, med anlegget i Malaga som ryggrad for rensing og distribusjon til begge sider av Costa del Sol.
Siste utvei

Det er mange faktorer som kan påvirke kostnadene. De viktigste er fartøyets størrelse og egenskaper, hvor langt det skal transporteres og prisen på råstoffet. Det har også stor innvirkning på budsjettet om det er drikkevann eller råvann som transporteres. For det første fordi vannet ved kilden ikke er like mye verdt. For det andre fordi transporten og kravene om bord ikke er de samme. Og for det tredje fordi størrelsen på tankskipet også varierer.

Tekniske kilder har forklart at hver båt kan koste rundt én million euro. Andre eksperter sier at det ikke i noe tilfelle vil dreie seg om mindre enn 500 000-700 000 euro. En tredje gruppe av de som ble konsultert, anslår kostnadene til å være enda høyere.

Både Junta de Andalucía og de offentlige selskapene som leverer vann til innbyggerne, har allerede innledet kontakt med rederier, noe flere kilder i sektoren bekrefter overfor SUR.

Vannet som skal transporteres til Malaga, kan ifølge enkelte kilder komme fra havnen i Lisboa, som ligger i nærheten av det gigantiske Alqueva-reservoaret. Alqueva-reservoaret, som ble åpnet i 2002, er den største demningen i Vest-Europa og regulerer elven Guadiana i Alentejo-regionen. Et annet alternativ er at vannet kan komme fra avsaltingsanlegget Carboneras i Almeria.
Større etterspørsel

Catalonia har allerede offentliggjort detaljene i planen, som vil koste 22 millioner euro per måned og involvere ti skip. Skipene skal komme fra Tarragona, Carboneras og Marseille for å unngå vannrestriksjoner i byen neste sommer.

I mellomtiden har vannkonsortiet Bilbao Bizkaia i Baskerland lagt ut en anbudskonkurranse for vannforsyningen til 16 kommuner i Busturialdea-regionen for båter på 4000 kubikkmeter som skal transportere vann fra Santurce til Bermeo. Den månedlige kostnaden er 1,17 millioner euro.

Å hente vann fra havet er på ingen måte en ny idé i Spania.

Det var under tørken i 1995 at den første ledningen som kan brukes neste år, ble lagt i Malaga. På Costa del Sol var det aldri behov for dette, men samme år ble vann fra Chanza-reservoaret i Huelva fraktet til Cadiz og Ceuta.

Under tørken i 2005 var det, ifølge en pensjonert leder for byens vannselskap Emasa, forhandlinger om å hente tankbiler med vann fra Norge. “Prosessen var ganske langt fremskreden”, sier José Luis Rodríguez, “men heldigvis begynte det å regne.”

Lenger borte var tørkesituasjonen så alvorlig i Benidorm i 1978 at vann måtte skipes inn. Og det samme skjedde i Barcelona i 2008

I Baskerland begynte man i fjor å frakte vann mellom havnene i regionen.

Å frakte vann sjøveien som et nødtiltak utvikles parallelt med andre tiltak, som for eksempel installering av mobile avsaltingsanlegg, som Junta de Andalucía kunngjorde i forrige uke.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter