Strendene i Fuengirola trenger «påfyll»

Publisert

Den siste høst-stormen, 19.-21. november tok med seg store mengder sand fra stranden i Fuengirola. Rådhuset i Fuengirola ber nå får tredje gang de regionale kyst-myndighetene «Demarcación de Costas» om påfyll av sand.

Ansvarlig byråd i Fuengirola sier kommunen «litt om litt» får sine strender redusert i størrelse som følge av havet og vindens effekt. Området hvor dette nå er tydeligst er ved moloen hvor strand-restauranten Rancho Playa ligger i tillegg til området nedenfor fiske-havnen. Strendene er turist-byens største trekkplaster.

Spanske rådhus kan ikke uten autorisasjon fylle på strendene. Det må gjøres med bestemte metoder og ved bruk av «steril» sand som i minst mulig grad forurenser eller introduserer plante eller dyrearter fremmed i området.

Tap av masse på spanske strender skjer regelmessig og i økende grad som følge av utbygging av strandsonen. Boliger og veier er plassert for nære sjøen noe som hindrer strandlinjens naturlige bevegelser. Vegetasjon i strandsonen er borte noe som gjør at naturlige sanddyner ikke lenger kan bygges opp. Samtidig har det store antallet moloer og havner endret hvordan strømmer påvirker kysten.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter