Sterk befolkningsvekst i Malaga takket være utlendingene

Publisert

De siste dataene viser at Malaga-provinsen vil ha over to millioner innbyggere i 2031.

Samme år vil provinsen overgå Sevillas befolkning (hovedstaden i Andalucía-regionen), der Malaga vil ha 2,018 millioner innbyggere sammenlignet med 2,014 millioner i Sevilla, ifølge demografiske prognoser publisert av Spanias nasjonale statistikkinstitutt INE.

På mindre enn ti år vil befolkningen i Malaga-provinsen vokse med nesten 14 % fra dagens 1,77 millioner, viser tallene, mens innbyggertallet i Sevilla bare vil øke med 2,3 % fra dagens 1,97 millioner.

Befolkningsveksten i Malaga vil ikke bare ha overgått den i Sevilla, men også i Andalucía som helhet og til og med i Spania. INE anslår en befolkningsøkning på 5,8 % i Andalucía, som vil nå 9,127 millioner i 2031, mot 8,628 millioner i 2024. I Spania forventes befolkningen å øke med 7,4 % fra 48,6 til 52,2 millioner mellom 2024 og 2031.

Hvem vil bidra til befolkningsøkningen i Malaga? Den spanskfødte befolkningen i provinsen vil vokse med 1,2 %, fra dagens 1,362 millioner til 1,378 millioner. Denne veksten gjenspeiles ikke i tallene for resten av Spania eller Andalucía: På landsbasis vil antallet innbyggere født i Spania falle med nesten 2 % (fra 39,814 millioner til 39,021 millioner), mens det i Sevilla vil falle med 1,3 % (fra 1,828 millioner til 1,804 millioner), og i regionen vil det falle med 1,05 % (fra 7,561 millioner til 7,481 millioner).

Selv om hovedtyngden av befolkningsveksten i Malaga-provinsen vil komme fra utlendinger, spår INE at den utenlandsfødte befolkningen i provinsen vil øke med 56 % i Malaga, fra rundt 410 000 i dag til nesten 640 500 i 2031. I Sevilla vil antallet øke med 49 %, fra 140 637 i 2024 til nærmere 210 000 om syv år. I Andalucía vil den utenlandsfødte befolkningen ha vokst med 54 % mellom 2024 og 2031, til 1,645 millioner. Og i Spania vil økningen være på 50 %, til 13,180 millioner.
Andalusias mest folkerike provins

De demografiske prognosene som INE har publisert, går frem til år 2039. Innen den tid vil Malaga ha styrket sin posisjon som den mest folkerike provinsen i Andalucía. Om 15 år vil Malaga ha totalt 2,144 millioner innbyggere, sammenlignet med Sevillas 2,021 millioner.

Det betyr at Malaga fortsatt har en befolkningsøkning på over 20 % i forhold til dagens nivå, et tall som er dobbelt så høyt som INEs prognose for Spania (10,5 %, til 53,747 millioner innbyggere), mer enn dobbelt så høyt som prognosen for Andalucía (8 %, til 9,322 millioner) og nesten ti ganger så høyt som prognosen for Sevilla-provinsen (2,7 %, til 2,021 millioner innbyggere).

Malaga vil med denne veksten bli den femte provinsen med høyest befolkningsvekst, med mer enn 383 000 nye innbyggere i løpet av de neste 15 årene. Foran Malaga kommer Madrid, Barcelona, Valencia og Alicante. Malaga blir den syvende provinsen med størst befolkningsøkning, med 22 %. Almería vil være den provinsen i Spania som øker mest, med nesten 208 000 nye innbyggere, en vekst på 28 %.

I Malaga vil befolkningen som er født i Spania i løpet av de neste tre tiårene, fra nå og frem til 2039, ha økt med 2,5 % – sammenlignet med nedgangen på 3,64 % i landet, nedgangen på 2,64 % i Sevilla og nedgangen på 2 % i Andalucía. I mellomtiden vil de utenlandsfødte innbyggerne i Malaga ha økt med 83 %, til nesten 750 000 i 2039, sammenlignet med en økning på 80 % i Andalucía (til 1,914 millioner), 74 % i landet (til 15,386 millioner) og 72 % i Sevilla (til 241 000).
Lavere fødselstall og flere utlendinger

INE-statistikken avslører også at Malagas høyere befolkningsvekst ikke vil være basert på en høyere fødselsrate. I 2024 vil det være 6,66 fødsler per 1000 innbyggere i provinsen, et tall som ligner på det spanske gjennomsnittet og er lavere enn i Sevilla (7,38 fødsler per 1000 innbyggere). I 2031, når Malaga har passert Sevillas befolkning, vil Malagas 6,75 fødsler per 1 000 innbyggere være lavere enn de nesten 7 i Spania og 7,72 i Sevilla, og i 2038 vil Malagas 7,03 fødsler per 1 000 innbyggere fortsatt ligge under de 7,52 i Spania og 8,57 i Sevilla.

Malagas befolkningsvekst vil da avhenge av at det kommer flere mennesker fra utlandet og fra andre spanske provinser. I 2024 beregner INE at 37 migranter per 1 000 innbyggere vil komme til provinsen, i 2031 vil tallet ha sunket til 22 nye migranter per 1 000 innbyggere, og ved slutten av perioden, i 2038, vil det ha sunket til 16,7.

I 2038 vil antallet migranter i Spania være 13 per 1 000 innbyggere og i Sevilla nesten 6,5 per 1 000, mens det i dag er 26,5 per 1 000 i Spania og 12 per 1 000 i Sevilla.

I år tiltrekker Malaga seg mer enn 15 nye innbyggere fra andre spanske provinser per 1 000 innbyggere, sammenlignet med 10 i Sevilla, og disse tallene vil holde seg frem til 2038, ifølge INEs prognoser.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter