Skal kvalitetskontrollere domstolene

Visepresident i den regionale regjeringen i Andalucía, Gaspar Zarrías, har presentert et initiativ som innebærer at de regionale myndighetene skal kvalitetskontrollere regionens domstoler. Formålet er å garantere for at brukerne får en mest mulig rettferdig behandling, samt å høyne den generelle kvaliteten på rettsvesenet.    
 

 

Visepresident i den regionale regjeringen i Andalucía, Gaspar Zarrías, har presentert et initiativ som innebærer at de regionale myndighetene skal kvalitetskontrollere regionens domstoler. Formålet er å garantere for at brukerne får en mest mulig rettferdig behandling, samt å høyne den generelle kvaliteten på rettsvesenet.    
 

 

Relaterte saker