PP vil ikke betale for rivningen av El Algarrobico

Publisert

El Algarrobico er egentlig navnet på et større strandområde rett nord for Carboneras i provinsen Almería i Andalucía. Men i dag forbindes navnet som oftest med den enorme hotellkonstruksjonen som ligger på samme sted. Det halvferdige hotellbygget har blitt ansett som selve symbolet på hvordan spanske kystområder ødelegges av utbygging. Det at hotellet skal rives er derfor en viktig seier for miljøorganisasjonene. Den forrige regjeringen (PSOE) signerte i november 2011 en avtale med lokale myndigheter om å delfinansiere rivningsarbeidet. Nå sier den nye PP-regjeringen at de ikke er forpliktet av avtalen.  

El Algarrobico er egentlig navnet på et større strandområde rett nord for Carboneras i provinsen Almería i Andalucía. Men i dag forbindes navnet som oftest med den enorme hotellkonstruksjonen som ligger på samme sted. Det halvferdige hotellbygget har blitt ansett som selve symbolet på hvordan spanske kystområder ødelegges av utbygging. Det at hotellet skal rives er derfor en viktig seier for miljøorganisasjonene. Den forrige regjeringen (PSOE) signerte i november 2011 en avtale med lokale myndigheter om å delfinansiere rivningsarbeidet. Nå sier den nye PP-regjeringen at de ikke er forpliktet av avtalen.  

Avtalen om rivning ble undertegnet av daværende miljøminister i PSOEs regjering Rosa Aguilar og regionspresidenten i Andalucía José Antonio Griñán, fra samme parti. Den spanske stat skulle stå for selve rivningen av hotellet, mens regionale myndigheter skulle betale for restaureringen av området.

Miljødepartementet, under PPs ledelse, er visstnok ikke uenige i at hotellet skal rives. De mener imidlertid at lokale myndigheter, kommunen og regionen, må bære utgiftene til rivningen. Begrunnelsen for det er at bygget ble kjent ulovlig etter regionale bestemmelser. Det at hotellet også er ulovlig i forhold til kystloven, et nasjonalt lovverk, har i følge PP ingen betydning for rivningsspørsmålet.

I 1988, rett før nye og strengere kystlovbestemmelser var på plass, sa kommunen i Carboneras ja til at hotellet kunne bygges. Senere viste det seg at utbyggingen brøt med lokale retningslinjer for vern av naturområder. Kampanjen mot hotellprosjektet har pågått siden den gang, men først i 2006 fikk man stoppet byggingen. Eier og entreprenør har fått flere rettsavgjørelser mot seg og miljødepartementet har for lengst slått fast at byggingen strider med regelen om 100 meter fri strandsone. I mars i fjor kom spansk høyesterett frem til det samme.

Hotellet er 20 etasjer høyt, har 411 rom og ligger ca. 50 meter fra strandlinjen.  

Av Ole C. Glad

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter