21 C
Alicante
30.4 C
Málaga
24 C
Las Palmas de Gran Canaria

Marbella oppfordrer nye innbyggere og boligeiere til å registrere seg

Det er et vanlig fenomen i spanske turistbyer at byens reelle innbyggertall er høyere enn det som er registrert i byens manntall. Kommunene mottar overføringer fra staten i forhold til dette tallet noe som kan føre til lavere overføringer enn hva kommunen faktisk trenger for å levere gode tjenester.

Kommunen i Marbella estimerer at man har en faktisk befolkning på rundt 250.000 mens man bare har 148.000 registrerte. Blant de 100.000 som mangler mener kommunen man finner mange boligeiere som bare tilbringer deler av året i kommunen. Man oppfordrer nå alle disse om å registrere seg y byens «padron» altså i manntallet. Å registrere seg i manntallet har ingen konsekvens for beskatning e.l.

Det er derimot et krav for å få tilgang på en rekke kommunale tjenester. Registreringen i byens «padron» er gratis.

Spanske turistkommune arrangerer jevnlig slike kampanjer for å øke innbyggertallet på papir. Enkelt kommuner har også blitt mistenkt for å jukse med manntallet. Folk som for mange år siden har flyttet fra byen eller er avdøde har ofte vært på finne i manntallet.

Relaterte saker

- Advertisement -