Lederen for nabo-foreningen hever lønn på høyde med en minister

Publisert

Eiere i urbanisasjonen Torre Bermejas (Estepona) er rasende etter at presidenten for naboforeningen har gitt seg selv en lønn på 86 700 euro. Naboer i sameiet har nå stevnet sameiets president, Stephen Hills for retten.

Lønnen til Hills, som har bodd i denne urbanisasjonen i en årrekke, er høyere enn grunnlønnen til regjeringens andre visepresident, Yolanda Díaz (84 600 euro), lønnen til en minister (79 415 euro per år) og bare 600 euro mindre enn lønnen til presidenten for Junta de Andalucía, Juanma Moreno (87 333 euro).

Denne praksisen, som kan komme som en overraskelse på spanske eiere, er svært vanlig i sameiene langs Málagas kyst, spesielt i de sameiene der flertallet av medlemmene – som i dette tilfellet – er utlendinger og ikke er klar over hva den horisontale eiendomsloven sier om dette, sier Valadez.

Advokaten mener imidlertid at vedtaket som ble godkjent på eiermøtet i Torre Bermeja 29. juni, er i strid med sameiets vedtekter, fordi de slår fast at “presidentvervet er gratis”.

“Hensikten er å skjule at presidenten får en svært høy lønn” under “navnet “administrasjonssjef for urbanisasjonen”, en stilling som “ikke er omtalt” i vedtektene og “som aldri har blitt godkjent av eierne”, understreker Valadez.
Fritatt for betaling av avgifter

Ikke nok med den økonomiske straffen, Hills har også blitt fritatt fra å betale kommunale avgifter, et beløp som kan overstige 6000 euro i året, sier presidenten for Entidad Urbanística de Conservación Guadalmansa, som Torre Bermeja er en del av, Arwyn Powell.

Avtalen om fritak fra betaling av felleskostnader ville også, ifølge saksøkers advokat, være i strid med sameiets vedtekter.

Paragraf 16 sier uttrykkelig at hver enkelt eier må “bidra, i samsvar med den fastsatte kontingent, til de alminnelige utgiftene til eiendommens forsvarlige vedlikehold”, og ikke på noe punkt “åpnes det for at det kan fastsettes fritak og/eller ettergivelse av kontingent for noen av sameiets medlemmer”.

Uten å glemme at denne avgjørelsen “alvorlig skader interessene” til resten av sameierne, påpeker Valadez at den er “en krenkelse av den konstituerende tittelen, ettersom den endrer den ved å tillate at eiendommen ikke bidrar til fellesskapets utgifter, i strid med forskriftene”.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter