Fuengirola: Ny byplan godkjent

De regionale myndighetene i Andalucía har godkjent Fuengirolas nye byplan. Kommuneledelsen måtte endre noen punkter i forhold til det opprinnelige forslaget for å få planen vedtatt. Den nye byplanen definerer rammene for områdets utvikling i de kommende åtte år.

I denne perioden er det beregnet en befolkningstilvekst på 21,9 % i Fuengirola. Byplanen frigjør litt over en million kvadratmeter til bebyggelse. Det er 12, 3 % mer i forhold til forrige byplan, men langt mindre enn den tillatte økningen på 40 %. Dette skyldes, ifølge en talsmann for kommunen, at det generelt er lite ledige tomter innefor kommunegrensene.

De regionale myndighetene i Andalucía har godkjent Fuengirolas nye byplan. Kommuneledelsen måtte endre noen punkter i forhold til det opprinnelige forslaget for å få planen vedtatt. Den nye byplanen definerer rammene for områdets utvikling i de kommende åtte år.

I denne perioden er det beregnet en befolkningstilvekst på 21,9 % i Fuengirola. Byplanen frigjør litt over en million kvadratmeter til bebyggelse. Det er 12, 3 % mer i forhold til forrige byplan, men langt mindre enn den tillatte økningen på 40 %. Dette skyldes, ifølge en talsmann for kommunen, at det generelt er lite ledige tomter innefor kommunegrensene.

Den nye byplanen gir rom for bygging av til sammen 6.528 nye boliger. Minst 2.000 av disse skal være såkalte subsidierte boliger – VPO. I tillegg til kvadratmeterne som frigjøres til bebyggelse, skal det settes av 549.000 kvadratmeter til parker og grøntområder.

Relaterte saker