Eslene i Mijas skal få slippe å bære de tyngste turistene

De som veier over 80kg får ikke lengre kjøre esel-taxi i Mijas. Det nye regelverket trår i kraft fra 2020 som ett av flere tiltak for å forhindre at den tradisjonelle næringsveien med utleie av esel blir stoppet av hensyn til dyrevern.

Nytt regelverk ble innført i 2018 men det har ikke stoppet de mange som mener hele praksisen med at esler blir brukt for å frakte turister opp og ned gatene i Mijas.

I et halvt århundre har esel-taxi i Mijas vært emblematiske for landsbyen i Andalucia. Men over årene har utallige rapporter og kritiske artikler blitt publisert om eslenes harde hverdag og ofte svært dårlige tilstand.

Rådhuset i kommunen har over flere år skjerpet inn regelverket som regulerer virksomheten. I 2018 lanserte man nytt regelverk for første gang satte grenser for vekten man kunne laste et esel , dyres hviletid og kvaliteten på stallen dyrene står i.

– Dyrenes tilstand skal tilsi at de kan arbeide, med det mener man at de er fri for skader og er uten smerte. Dyrene som brukes som drosjer i byen skal være i god helse sa Veronica Sanches da det nye regelverket kom i 2018. Hun er leder for dyremottaket “El Refugio del Burrito” (Mottaket for de små elser).

Relaterte saker