En «kolonial anakronisme»

Publisert

Statsminister Mariano Rajoy (PP) holdt onsdag 25. september tale i FN der han omtalte Gibraltar som en «kolonial anakronisme». Den spanske regjeringssjefen påpekte at Gibraltar allerede i 1963 stod på FNs liste over land som burde avkoloniseres. I følge Rajoy skaper statusen som britisk koloni problemer både for de som bor på Gibraltar og de som bor i grensebyen La Línea. Samme dag som statsministeren holdt talen, startet EU-kommisjonens sin inspeksjon av grensekontrollen mellom landene.

 

Under sin tale til generalforsamlingen i FN ga Rajoy tydelig uttrykk for at Spania ikke har gitt opp kampen om suverenitet over Gibraltar og inviterte Storbritannia til dialog om spørsmålet. Sist gang de to landene var i samtale var under G-20 toppmøtet i St. Petersburg i begynnelsen av september. Da ble de to statslederne enige om å isolere temaet og ikke la konflikten gå utover det gode samarbeidet mellom landene.

 

Samtidig med Rajoys tale i FN, startet EU-kommisjonen sin inspeksjon på Gibraltar. En gruppe inspektører har fått som mandat å vurdere grensekontrollen mellom de to landene og problemene knyttet til smugling, blant annet av tobakk som er langt billigere på Gibraltar enn i Spania. Også spørsmålet om økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger inngår i konflikten. Det antas at millioner av spanske euro hvert år gjemmes bort på kontoer og i firmaer registrert på Gibraltar. Spanske myndigheter mener landet fungerer som et skatteparadis for spanjoler og at gibraltarske myndigheter gjør lite eller ingenting for å forhindre problemet.

 

Spania har tidligere også bedt EU-kommisjonen om også å ta stilling til spørsmålet om de rundt 70 betongblokkene som Gibraltar dumpet i Algeciras-bukten i juli. Gibraltar har sagt at betongelementene ble lagt ned for å skape et kunstig rev som skal stimulere det marine livet i havet, mens Spania hele tiden har ment at dumpingen ble gjort for å hindre spanske trålfiskere i å fiske i området, et spørsmål som inngår i den pågående konflikten om fiskerettigheter i havet utenfor Gibraltar. Spania har også tatt opp det de mener er Gibraltars forsøk på å utvide landareal ved å fylle inn havneområder med sand, områder som skal være tiltenkt boligutbygging. Også spørsmålet om «bunkering» er blitt tatt opp og handler om at Gibraltar, angivelig mot god betaling, tillater offshore tanking for lasteskip i grenseområdene mellom de to landene.

 

 

Spørsmålet om Gibraltar var imidlertid bare ett av flere punkter Rajoy ønsket å ta opp i FN onsdag. Hovedformålet med talen var å argumentere for Spanias medlemskap i FNs sikkerhetsråd for perioden 2015 til 2016. Statsministeren påminnet forsamlingen om at Spania er den sjette største økonomiske bidragsyteren til FN og at landet har deltatt i en rekke prosjekter knyttet til arbeid med funksjonshemmede og i kampen mot fattigdom. Han la også vekt på at Spania siden 1989 har bidratt med 130.000 soldater til FNs fredsbevarende styrker. Rajoy snakket også om konflikten mellom Israel og Palestina og situasjonen i Syria.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter