«Costa del Crime» mindre kriminelt

Publisert

Costa del Sol har lenge vært regnet som et hjemmested for utenlandske kriminelle. Alvorlig kriminalitet som menneskehandel, prostitusjon og hvitvasking av penger har bidratt til å gi stedet et dårlig rykte. De siste årene har imidlertid mye endret seg. Spansk politi har i samarbeid med andre land blitt flinkere til å spore opp de kriminelle og slå ned på den organiserte kriminaliteten. Det har gitt resultater.

«Costa del Crime» er ikke lenger et treffende kallenavn på Costa del Sol. Det mener spansk politi som de senere årene har intensivert kampen mot kriminalitet. Et av problemene har vært utenlandske kriminelle som har søkt tilhold på Solkysten og gjort stedet til base for nye kriminelle handlinger. For å få bukt med problemet har spansk politi inngått et tettere samarbeid med andre land i Europa og opprettet egne innsatsgrupper som jobber på tvers av landegrensene. I dag har politiet større kunnskap om de kriminelle miljøene og det gjøres flere arrestasjoner enn før. 


Operasjon pågripelse

Mange av de ettersøkte som oppholder seg i Spania kommer fra Storbritannia. Samarbeidet med britiske etterforskere har derfor vært en viktig del av prosessen. I 2006 ble Operation Captura lansert (Operasjon pågripelse), et program der internasjonale Crimestoppers, britiske og spanske myndigheter jobber sammen for å identifisere og pågripe briter på rømmen i Spania. Siden oppstarten skal til sammen 68 av 86 ettersøkte være tatt.   

En av de som har bidratt til de mange arrestasjonene er politiinspektør Olga Lizana. Hun jobber i den spanske sentralenheten for etterforskning (Comisaría General de Policía Judicial) og leder arbeidet med å lokalisere kriminelle som oppholder seg i Spania. I et intervju med den britiske avisen The Guardian beskriver hun arbeidet som en Davids kamp mot Goliat. I starten var hun alene på prosjektet og visste lite om det som foregikk. I dag leder hun flere team og har opparbeidet god kunnskap om de kriminelle miljøene. 


Ikke lenger et godt sted for kriminelle

Et av områdene der problemene har vært størst er Costa del Sol. Stedet har helt siden 1970-tallet vært oppsøkt av kriminelle fra Storbritannia, noe som blant annet har gitt opphav til uttrykket Costa del Crime. Politiets arbeid var i mange år dårlig koordinert. I tillegg ble forholdene vanskeliggjort av at det manglet gode utleveringsavtaler mellom landene. 

I dag er imidlertid situasjonen en annen. Arrestasjonene er hyppige og utleveringsrutinene er gode. I følge Lizana er ikke Costa del Sol lenger noe godt sted for kriminelle. Hun fremhever spesielt samarbeidet med britisk politi som viktig. I tillegg til kontaktene i Storbritannia jobber hun tett med agentene i National Crime Agency som holder til ved den britiske ambassaden i Madrid. Hele tre av ti fra Storbritannias liste over mest ettersøkte personer fra mars er de siste ukene pågrepet. 

Den 41 år gamle kvinnelige etterforskeren gis mye av æren for resultatet. Med flytende fransk, engelsk og spansk samarbeider hun godt med agenter fra andre land og koordinerer arbeidet på spanske side. Hver dag mottar teamet hennes opp mot ti henvendelser fra utlandet, med alt fra trivielle lovbrudd til grov kriminalitet. Sakene som kommer fra Storbritannia er ofte verst og gjelder alvorlige forbrytelser som grove ran, smugling av narkotika og seksualforbrytelser.  


Flinkere til å bekjempe kriminalitet

At forholdene har bedret seg på Solkysten er en oppfatning som også deles av Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. I et intervju med den spanske avisen Sur mener den administrative sikkerhetssjefen at tiden da kriminelle kunne føle seg trygge i Spania er over. I likhet med politiinspektør Lizana mener han at Solkysten er ikke lenger fortjener stempelet som fristed for forbrytere og at Spania generelt er blitt flinkere til å bekjempe kriminalitet. 

«Vi har hatt suksess med det internasjonale samarbeidet» sier Martínez og nevner spesielt kampen mot hvitvasking av penger som viktig. Nærmere fem hundre kriminelle organisasjoner er den senere tiden avslørt. Mange av dem holdt til på Costa del Sol. 

Han påpeker også at det i dag føres en aktiv politikk i kampen mot menneskehandel og prostitusjon. Denne kriminaliteten er av erfaring mer fremtredende i store turistområder som Costa del Sol, men anses også som et generelt problem i Spania. I dag jobbes det målrettet for å snu utviklingen og politiet har gode resultater å vise til. Spania er blant annet med i en koordinert innsats mot menneskehandel i Europa og regnes på enkelte områder som et foregangsland. Politiet har vist vilje til å bekjempe denne typen kriminalitet og statistikkene blir bedre for hvert år, sier han.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter