Corona-viruset: Strengere regler kan være på vei for Costa del Sol

Publisert

Selv om veksten i nye virus-smittede nå flater ut vil myndighetene i Andalucia fredag holde et møte hvor man vil legge frem analyser av situasjon og vurdere å stramme inn på smitte-tiltakene.

Myndighetene har påpekt at man har et system hvor man hver 15. dag evaluerer status i Andalucia. Neste evaluering blir nå 13. august.

Andalucia her både under karantene-perioden denne våren og i etterkant stort sett hatt Spanias laveste smittetall. Etter at folk igjen begynte å reise, gå ut på restauranter etc har man sett en forventet økning man nå vurderer hvordan man best kan håndtere.

Det er nå 31 punkter hvor man har registert smitte i Malaga-provinsen. Størsteparten av disse er på Costa del Sol.

Analyser av de som har blitt smittet av Corona-viruset siste ukene viser at folk smittes av sine egne venner og familie primært. Svært mange av de smittede er ungdom som smittes når de samles i grupper. I tillegg har mange smitte-tilfeller kunne spores tilbake til uteliv/natteliv. Myndighetene har flere steder skjerpet kontrollen mot nattklubber som ofte har vært en smittekilde. Det snakkes om å stramme inn på driften av denne type bedrifter.

Antallet pasienter med Corona-virus er doblet siste to ukene i provinsen. 110 er nå innlagt på sykehus i Malaga, 20 av dem på intensivavdeling. Til sammenlikning var 2.708 smittede på sykehus i Andalucia 30. mars, 438 var på intensivavdeling i Andalucia 31. mars.

Under nedskaleringen fra Europas-strengeste Corona-tiltak i Spania var det den nasjonale regjeringen som tok beslutningene. Regionale myndigheter har nå overtatt myndigheten over situasjonen i sin region, de kan selv både stramme inn og åpne opp i tråd med situasjonen i sin del av Spania.

Arrangerte tyrefekting med for stort publikum

Junta de Andalucia undersøker nå et arrangement man gjorde forrige uke i Cadiz. Kulturen rundt tyrefekting er primært knyttet til Andalucia i Spania. Man undersøker nå om man ved et slikt arrangement brøt reglene om å maks slippe inn 50% av normalt tillatte publikum.

Brudd på dagens regelverk som skal forhindre smitte kan føre til bøter fra 100 Euro og opp til 600.000 Euro.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter