Bøtelegges for rovfiske utenfor Andalucia

0
115
images_28.jpg

EU-domsstolen har dømt den regionale regjeringen i Andalucía til å betale bøter pålydende 100 millioner euro for ikke å sette nok resurser inn for å stanse omfattende rovfiske i regionen. EU har gitt flere advarsler om at de må få slutt på fiske av umoden fisk, uten at det har hatt noen tydelig effekt. Derfor har de nå valgt å statuere et eksempel.

EU-domsstolen har dømt den regionale regjeringen i Andalucía til å betale bøter pålydende 100 millioner euro for ikke å sette nok resurser inn for å stanse omfattende rovfiske i regionen. EU har gitt flere advarsler om at de må få slutt på fiske av umoden fisk, uten at det har hatt noen tydelig effekt. Derfor har de nå valgt å statuere et eksempel. Den regionale regjeringen har umiddelbart tatt affære etter at dommen ble utstedt. Bøtene for rovfiske er nå hevet betydelig, til 1.000 euro for ti kilo fangst og opptil 3.000 euro for 50 kilo.