Boligsalget faller med nesten 30 % i Malaga, høyere enn resten av Spania

Publisert

Provinsen, som omfatter Costa del Sol, har hatt den verste septembermåneden siden pandemien, med bare 2 403 eiendomstransaksjoner.

Fallet i boligsalget har akselerert både i Malaga-provinsen og i Spania som under ett. I september ble det gjennomført drøyt 44 000 eiendomstransaksjoner, noe som tilsvarer en nedgang på 23,6 % sammenlignet med over 57 700 bare ett år tidligere, ifølge tall fra det nasjonale statistikkinstituttet INE som nå er offentliggjort.

Men i Malaga-provinsen, som omfatter Costa del Sol, er nedgangen enda mer markant: De 2 403 salgene den siste måneden er praktisk talt 28 % færre enn de 3 331 i september i fjor. Og i andre provinser i Andalucía er situasjonen enda verre, for eksempel i Cadiz og Cordoba, der den årlige nedgangen er på rundt 35 %. Totalt sett har boligsalget i regionen falt med 26 % på årsbasis den siste måneden. Tallene for september 2023 var 8 500, sammenlignet med 11 658 for samme måned i fjor, og gjenspeiler en akselererende forverring av det nasjonale og lokale eiendomsmarkedet.

I august falt salget av hus og leiligheter i Spania med 14 %, mens nedgangen i Malaga var på rundt 20 %. I Andalucía var nedgangen på 16,5 % i forhold til året før.

September har vært den dårligste for Malaga-provinsen siden 2020, da det ble signert 2 251 boligtransaksjoner; i både september 2022 og 2021 hadde salget oversteget 3 000. Siden 2015 har salget i Malaga svingt mellom 2 100 og 2 600.

Når det gjelder Spania, har antallet registrerte salg i september vært det laveste siden 2020. Men i fjor var transaksjonsvolumet høyere enn gjennomsnittet for perioden 2015-2019.

Det er også interessant å sammenligne markedet for nye boliger med markedet for brukte boliger. I Malaga-provinsen var nedgangen i salget av nye boliger i september større (-29 %) enn for brukte boliger (-27,5 %), i motsetning til hva som skjedde på nasjonalt nivå, der salget av nye boliger gikk ned med 19,6 % sammenlignet med en nedgang på 24,5 % for brukte boliger.

I Malaga bleknet salget av nye boliger i september med 436 ved siden av nesten 2 000 bruktboliger. Nedgangen i nyboligmarkedet tilskrives i Malaga mangelen på nybygg.

Det er bekymringsfullt at Malagaprovinsen i år ligger dårligere an enn landet som helhet. Mellom januar og september har antallet boligsalg i provinsen falt med nesten 18 %, fra 32 564 i 2022 til 26 723 i år. I Spania er nedgangen mindre enn halvparten, på rundt 8,5 %, fra 499 900 salg de første ni månedene i fjor til 457 424 i samme periode i år.

Mellom januar og september 2023 ble det registrert 5 208 eiendomstransaksjoner med nye boliger i provinsen, noe som tilsvarer en nedgang på 26,4 % sammenlignet med samme periode året før. Nedgangen i nye boligtransaksjoner er på 15,5 %, eller 21 515 enheter.

I Spania er nedgangen i salget av nye boliger begrenset til 4 % sammenlignet med samme periode året før, mens nedgangen i transaksjoner på bruktboligmarkedet er på rundt 9,5 %.

Påvirker ikke prisene

Foreløpig påvirker imidlertid ikke nedgangen i antall transaksjoner prisene. Ifølge en fersk rapport publisert av Idealista har kvadratmeterprisen i provinsen passert 3000 euro i gjennomsnitt i oktober, noe som tilsvarer en månedlig økning på 0,4 % og en økning på 11 % på årsbasis.

Talsmann for Idealista, Francisco Iñareta, sa at selv om det er “utvilsomt” at nedgangen i salgsvolumet er betydelig, må det tas i betraktning at 2022 var et mye mer positivt år for sektoren.

Iñareta sa at det i løpet av årets ni første måneder er solgt 19 % flere boliger enn i samme periode i 2019 på landsbasis. Og i provinsen Malaga er de 26 723 boligene som ble solgt mellom januar og september 18,5 % flere enn de 22 543 som ble solgt i samme periode i 2019, året før pandemien.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter