Utlendinger presser opp boligprisene i Spania

Publisert

En studie utført av BIS (Banco de Pagos Internacionales) konkluderer med at utlendinger er ansvarlige for rundt en fjerdedel av prisøkningen på bolig i Spania.

BIS har analysert data fra perioden 2014 til 2018 i 14 av Spanias provinser. Tallene viser at utlendingers etterspørsel etter feriebolig i provinser som Malaga og Alicante har presset opp prisene en ekstra fjerdedel. 26% av prisøkningen kommer som konsekvens av utlendingers etterspørsel.

Utlendingers andel av markedet i Spania

Kjøpere fra utlandet utgjorde bare 3% av markedet i 2007, like før finanskrisen. I kjølvannet av boligkrisen var spanjolene passive mens utlendingene så sjansen for gode kjøp i Spania så andelen økte til 10% i 2014. I 2018 sank andelen utlendinger til 8% ettersom spanjolene igjen hadde fått økt apetitt for det å kjøpe ny bolig. Men antallet utlendinger totalt er økende og flere utlendinger kjøper feriebolig i Spania enn de som selger.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter