UBS: Boligprisene i Spania vil falle 6%

Publisert

Storbanken UBS har analysert konsekvensene Corona-viruset får på det spanske boligmarkedet.

Den sveitsiske banken konkluderer med at boligmarkedet faller med 6% i snitt. Det er nedgangen i antallet transaksjoner og mangelen på nye investeringer som driver endringene i markedet dette året.

Situasjonen i 2021 og 2020 blir bedre men bedringen i markedet blir langsom og gradvis i følge banken.

I analysen peker man på at prisene vil falle mer enn snittet på 6% i det man definerer som «sekundære områder». Det vil si mindre byer og tettsteder. Storbyene vil ha et lavere prisfall som følge av bedre etterspørsel der.

Arbeidsledigheten som kommer i kjølvannet av Corona-krisen vil påvirke mange folks evne til å kjøpe ny bolig.

Markedet for feriebolig i Spania 2021

Markedet for feriebolig er sterkt segmentert. Det vil si at det er områder langs kysten med primært spanjoler som kjøpere og andre deler hvor skandinaver kjøper. Britene, Tyskerne har også sine egne preferanser. Hvordan disse mer lokale markedene for feriebolig utvikler seg er koblet til hvordan økonomien i hjemmemarkedet utvikler seg.

Nord-Europere flest kjøper boliger i andre deler av Spania enn der hvor spanjoler som nå har mistet jobben handler eiendom.

I UBS analysen skriver bankens analytiker at man regner med merkbart svakere etterspørsel etter ferieboliger ut året. Mange familier vil utsette kjøpet av feriebolig med seks til tolv måneder. De delene av markedet hvor pensjonister driver etterspørselen vil trolig gjøre det bedre. Pensjonistenes økonomi er i større grad isolert fra resten av befolkningen og gode tilbud for utbyggere og selgere med hastverk vil kanskje motivere pensjonistene til å handle nå.

Antallet søk etter feriebolig på nettet har økt merkbart under Corona-krisen. Søk etter ordinære boliger har gått svakt ned samme periode.

Dagens situasjon er helt forskjellig fra den forrige «bolig-krisen». Den gangen var det et altfor høyt utbud av boliger som drev ned prisene. I årene før var det bygget så mange som en million boliger hvert år. Dette samtidig som etterspørselen stoppet opp i det bankene sluttet å låne ut penger.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter