Større boligsalg i Spania – Boligkrisen over?

Publisert

For første gang på 10 måneder kunne det spanske statistikkbyrået (INE) tirsdag 13. mai 2014 melde at salget av boliger i Spania igjen øker. På landsgjennomsnitt økte boligsalget med hele 22.8 prosent i april sammenliknet med samme måned i 2013.

For første gang på 10 måneder kunne det spanske statistikkbyrået (INE) tirsdag 13. mai 2014 melde at salget av boliger i Spania igjen øker. På landsgjennomsnitt økte boligsalget med hele 22.8 prosent  i april sammenliknet med samme måned i 2013. 

De nylig presenterte tallene viser at det var de største selvstyrte regionene som leder an i veksten i boligsalget. Det var Balearene som hadde den største økningen med hele 71 prosent, mens boligsalget i Cataluna steg med 42,8 prosent.

Nye tall fra boligsektoren i Spania

På nasjonalt nivå ble det til sammen gjennomført 27.047 eiendomstransaksjoner i april måned. Dette tilsier en økning i boligsalget i Spania på imponerende 22,8 prosent sammenliknet med samme måned i 2013. I Valencia-regionen på Costa Blanca hvor det bor flest nordmenn steg boligsalget med 20,2 prosent. Totalt 3.529 eiendomstransaksjoner ble gjennomført i Valencia-regionen rapporterer det spanske statistikkbyrået. Av de 3.529 salgstransaksjonene som er registrert i årets fjerde måned var 3.194 privatboliger, mens 335 var sosialboliger. Når transaksjonen brytes ned på boligtype viser tallene at 1.455 av salgsobjektene var nye boliger, mens 2.074 var bruktboliger. Valencia har dermed et snitt på 86 eiendomstransaksjoner per 100.000 innbyggere i den fjerde måneden i 2014. Dette er noe høyere enn det nasjonale gjennomsnittet, som ligger på 72 registrerte boligkjøp per 100.000 innbyggere.

Er boligkrisen over?

Når det nasjonale statistikkbyrået presenterer bedringer i boligsalget på over tjue prosent på landsbasis er det naturlig at mange derfor spør seg selv om krisen i det spanske boligmarkedet endelig er over. Men, man må huske på at de siste analysene står i sterk kontrast til tallene det samme byrået presenterte for kun 30 dager siden. Da kunne det INE (Instituto Nacional de Estadistica) informere om at salget av boliger hadde falt 27,6 prosent i første kvartal 2014. Men, denne sprikende informasjonen fra byrået har sin forklaring.

Den store prosentvise oppgangen skyldes i all hovedsak en bråstopp i eiendomssalget i Spania i april måned i 2013. Som igjen skyldtes avviklingen av en stimulerings- og fradragsordning for private boligkjøpere som den konservative regjeringen til Mariano Rajoy hadde innført. Ironisk nok ble denne ordningen kansellert den samme regjeringen på grunn av at den hadde for liten effekt på boligsalget.

Historisk få eiendomstransaksjoner og boligpriser som fortsetter å gå ned

Den store prosentvise økningen til tross, det ble faktisk gjennomført historisk få eiendomstransaksjoner i Spania i april måned. Og, boligprisene fortsetter å synke. De siste offentliggjorte tallene fra boligsektoren viser en markant prisnedgang på 4,7 prosent i april. Prisnedgangen på boliger i april 2013 var på 10,5 prosent. Siden krisen satte inn for fullt i Spania har boligprisene gått ned med rundt 40 prosent. Det vil si at i flere områder i Spania, spesielt langs Middelhavskysten, har prisen på eiendommer blitt halvert i forhold til hva de kostet mot slutten av 2007. Boligeiere med kyst- og strandeiendommer langs Middelhavet har måttet akseptere en verdiavskrivning på 48,9 prosent.

Det er også stor forskjell mellom de ulike selvstyrte regionene i Spania. For mens boligsalget på Balearene hadde en økningen i forrige måned på hele 71 prosent, falt faktisk boligsalget i La Rioja med 53 prosent. For de fleste regionene registrerte statistikkbyrået positive tendenser, men regioner som Asturias, Castilla y Leon, Galicia og Aragon fortsetter å se røde tall.

Lys i den andre enden av tunnelen?

Det positive man kan si om det spanske boligmarkedet for tiden at det ser ut til å stabilisere seg. Det har dessuten vært en faktisk økning i boligsalget på 5,7 prosent fra mars til april i år. I tillegg registreres det en økning i salget av bruktboliger både når man sammenlikner med forrige måned og samme måned i 2013, en økning som er på henholdsvis 11 og 35 prosent. Sist, men ikke minst, det er også verdt å nevne at den høyeste veksten i salg av boliger er registrert i de største regionene Cataluna (42,8 prosent), Andalucía (37,4 prosent), Madrid (20,9 prosent) og Valencia (20,2 prosent).

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter