Store rabatter for bolig på Costa Blanca

Publisert

En bolig i Alicante-provinsen koster fortsatt 41.6% mindre enn hva den gjorde under «toppen» før finans-krisen. Prisene har i snitt bare beveget seg opp med 14% for Valencia-regionen sett under ett.

Ved utgangen av 2019 koster en gjennomsnittlig bolig i Valencia-regionen 14% mer enn hva den kostet ved bunnen etter finanskrisen og det store prisfallet som fulgte.

Det er nye tall fra taksering-selskapet Tinsa som viser dette.

Analysen viser at prisene i provins-hovedstadene Valencia og Alicante har steget langt mer enn resten av provinsen. Siden bunnen ble nådd noen år tilbake har bolig-prisene steget 29% i Alicante by og hele 35% i Valencia, regionens hovedstad.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter