Spansk høyesterett: Kommunenes må refundere «Plusvalía» skatten

Publisert

Spansk høyesterett har bekreftet at spanske kommuners praksis ved å alltid kreve inn «Plusvalía» når en eiendom selges er grunnlovsstridig.

I dommen konkluderer man at verdien på tomter ikke alltid går oppover og at kommunene med det ikke automatisk kan kreve at de som selger eiendom i Spania skal betale denne skatten ved salg.

I Spania har den som selger ett hus, en leilighet eller en annen eiendom alltid måtte betale denne skatten i etterkant av et salg. Skatten har vært relatert til «verdiøkning av eiendommens tomteareale». Slik har praksis vært uansett om prisene faktisk har gått opp eller gått ned.

Solgte med tap, nektet å betale

Sakens opphav er i San Sebastien hvor salget av en næringseiendom utløste en «urimelig høy» Plusvalía i 2016 på rundt 900.000 Euro, til tross for at eiendommen ble solgt med tap. Dette skjedde i en periode hvor eiendomsmarkedet var svakt og prisene gått ned. De som solgte eiendommen mente de kommunens krav om en “avgift på verdistigning” har helt urimelig så lenge den reelle verdien faktisk hadde gått ned.

Dommen kan være relevant for de som selger en eiendom hvor likningsverdien (valor catastral) ikke har gått opp.

Hva er Plusvalía eller IIVTNU

Det formelle navnet for avgiften som på folkemunne kalles Plusvalía er IIVTNU, et akronym for «Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana». På norsk «Verdistigning på urbane tomter». Denne avgiften finnes ikke når man omsetter f.eks. landbrukseiendommer da kommunene ikke er ansvarlige for infrastruktur her i samme grad.

Man betaler denne skatten basert på eiendommens “likningsverdi” (Valor Catastral).

Staten vil revurdere skatteverdien

Som et svar på domstolens konklusjon ser den spanske regjeringen nå etter muligheter for å endre den skattemessige verdivurderingen av eiendommer. Plusvalía er en viktig inntektskilde for mange kommuner i Spania, noe man vil opprettholde.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter