Solgt spania-boligen og betalt for mye skatt?

Publisert

Kommuners praksis for innkreving av skatt på fortjeneste ved salg av eiendom i Spania (plusvalia-skatten) ble nylig kjent grunnlovsstridig av landets forfatningsdomstol. Skatten er blitt pålagt også i tilfeller der det ikke har vært fortjeneste på salget. Dermed oppstår spørsmålet om selgere som har opplevd dette har krav på erstatning. Forbrukerorganisasjoner sier ja, landets skattemyndigheter sier nei.

I følge den spanske finansavisen Vozpopuli er det høyst usikkert om folk vil ha krav på å få pengene tilbake. Spanske forbrukerorganisasjoner mener dommen fra Tribunal Constitucional gir rett til erstatning, mens landets skattemyndigheter stiller seg tvilende til det.

Selve dommen gjelder en konkret sak i provinsen Guipúzcoa i Baskerland, men vil trolig skape presedens for hele landet. Et firma skal ha solgt en eiendom for 600.000 euro. Noen år tidligere hadde de kjøpt den for over 3 millioner euro. Tapet på salget var med andre ord betydelig, likevel ble de avkrevd fortjenesteskatt på 18.000 euro av kommunen.

Forfatningsdomstolen dømte i firmaets favør. I dommen heter det at skattekravet anses i strid med formålsparagrafen om skatt i den spanske grunnloven (artikkel 31), der det står at skatt skal betales på bakgrunn av et «rettferdig skattesystem» hvis omfang aldri må være av «konfiskerende» art.

Les mer om plusvalia-skatten: Kommunal eiendomsskatt kjent ulovlig

Mange liknende saker skal være er kommet inn for retten. Når disse tvistene skal løses er det vanlig at en dom fra forfatningsdomstolen er førende. Dette taler igjen for at praksisen rundt fortjenesteskatten endres i alle landets kommuner.

Det er imidlertid tvilsomt om dommen automatisk vil gi berørte i andre kommuner krav på erstating. Spanske skttemyndigheter skal langt på vei antydet det motsatte. Det betyr i så fall at avgjørelsen kun vil få effekt for fremtidig praksis, beregnet fra og med datoen for dommen 17. februar 2017. Spansk forbrukerorganisasjoner mener på sin side at alle som er blitt rammet av de urimelige skattekravene har rett til å få pengene tilbake.


Vil skatten forsvinne?

Plusvalia-skatten er en stor inntektskilde for kommunene og vil trolig ikke forsvinne. Dommen har imidlertid lagt press på kommuneadministrasjoner rundt omkring i landet om enten å endre beregningsmåten for skatten, eller åpne for at innkrevd skatt kan tilbakebetales når et eiendomssalg påviselig er skjedd med tap.

Et av ankepunktene i dommen fra Baskerland er nettopp at det ikke har vært mulig for forbrukere å klage på skatten. Etter dommen vil hovedmålet for fremtiden være å unngå at det kreves fortjenesteskatt når det ikke har vært fortjeneste på salget. Men hvorvidt kommunen selv skal påse at dette ikke skjer, eller om det blir opp til forbrukeren å klage når fortjenesteskatten allerede er ilagt, er foreløpig uklart. I sistnevnte tilfelle må den enkelte selger av eiendom kunne dokumentere at kjøpet gikk med tap.


 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter