Slår ned på ulovlig utleie

Publisert

Regionale myndigheter i Valencia vil slå hardere ned på ulovlig utleie av leiligheter og hus. I følge beregninger fra regionens kontor for turisme har det svarte markedet vokst i løpet av sommermånedene. Costa Blanca trekkes frem som et av områdene der problemet er størst. Regionen vil nå inngå en nytt samarbeid med provinsmyndighetene i Alicante og med hotellnæringen for å redusere omfanget. Andelen ureglementerte tilbud anslås til rundt 50 prosent av det totale utleiemarkedet.

Valencia-regionens kontor for turisme Agencia Valenciana del Turismo (AVT) anslår at det svarte utleiemarkedet på Costa Blanca på årsbasis tilsvarer rundt 500.000 overnattingstilbud. På tross av stadige inspeksjoner og kontroller har omfanget vokst i løpet av sommermånedene og utgjør omtrent 50 prosent av markedet.

I følge avisen Información vil lederen for AVT, Francesc Colomer (PSOE), nå intensivere arbeidet med kontroll og oppfølging av næringen for å redusere den ulovlige aktiviteten. Provinsmyndighetene i Alicante (Diputación de Alicante) skal være positive til initiativet, et samarbeid der også provinsens hotellnæring er med.

Den nyvalgte AVT-lederen mener det svarte markedet truer turistnæringen og tilbudene som gis feriegjestene. Han mener det kan settes likhetstegn mellom lovlighet og kvalitet og at den regulerte utleien gir en bedre garanti for kunden. I tillegg handler det om å verne om Costa Blanca og Valencia-regionens rykte som populært feriested, sier Colomer.

 

 

 

 

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter