Resirkulering og kildesortering i Spania

Publisert

Det spanske samfunnet, som vi jo alle er en del av, er fortsatt et landene i Europa som gjenvinner minst og håndterer husholdningsavfall verst.

Kildesorterer du søppel?

Av: Mona Nielsen, Eiendomsmegler / LNDINBOLIG

Håndtering av husholdnings-avfall i Norge er litt forskjellig fra Spania. Med et par enkle grep i hverdagen kan du også øke andelen av avfallet ditt som resirkuleres og slå et slag for miljøet.

Selv om Spania nå har blitt et av landene hvor kildesortering og gjenvinning av søppel øker mest, er det langt fra bra nok, og et stykke vei igjen til å nå de lovpålagte kravene som EU parlamentet vedtok i 2020. Selv om forurensende metoder som forbrenning er redusert, må gjenvinnings-prosenten fortsatt økes kraftig. Det positive er at 7 av 10 glassemballasje blir resirkulert. Men på en andre siden blir bare 11% av organisk avfall gjenvunnet.

Så hvorfor er det så vanskelig å få oss til å kildesortere i Spania?

Noen ganger er grunnen mangel på tiltakslyst, andre for mangel på plass i kjøkkenet til å ha flere bøtter, kanskje fordi de tilpassede containerne ikke er rett rundt hjørnet og tvinger oss til å gå 10 trinn eller 500 meter for å kaste søppel. Da er det lett å ende opp med å kaste alt avfall i samme bøtte og da havner hele sulamitten i den første kontaineren vi støter på.

Slik kildesorterer du ditt spanske husholdningsavfall på riktig måte

I Spania er de andre kriterier for kildesortering enn i Norge.

Her hos oss vil for eksempel emballasjen bli ettersortert på avfallsmottaket. Derfor vil kartonger til flytende produkt, som saft, melk, kraft type tetra-brik,  metall, plast og isopor gå i samme kontainer.

Den mest grunnleggende regelen for klassifisering av husholdningsavfall, er å skille bioavfall fra uorganisk avfall.

Selv om det optimale er å kildesorter alt uorganisk avfall da i tre grupper;
Papir og papp i èn kontainer, glass i en annen og en tredje gruppe bestående av briks, plast og metaller.

Nyinnflyttede stiller ofte spørsmål om dette med hvilket avfall som skal hvor.
Selv om deponiet , altså kontainerne,  vanligvis er angitt med tegninger og beskrivelse over hva som til hver kategori, er det verdt å ta en rask oppsummering.

Blå beholder for papir og papp

I det kan du resirkulere:

• Nesten alt som kommer oss i postkassen, reklame, faktura konvolutter, aviser

• Kartongkasser som frokostblandinger, kaker, sko, frosne produkter

• Eggkartonger, pappkrus,

• Gamle magasiner, bøker og notatbøker, men til sistnevnte må vi fjerne plastpermene hvis de har det.

Et triks for å gjøre det enklere å utføre oppgaven når du sorterer papiravfallet er å benytte de store papirposene som vi får i butikken. Alt av papir og papp som siden skal til den blå beholderen går oppi den. Når den er full kan vi kan kaste alt sammen. Hvis vi i tillegg ikke oppbevarer papiravfallet ved siden av resten av søppelet, vil vi unngå at det blir vått eller skittent, der kan det stå i flere dager uten lukt-risiko.

Grønn igloo for glass

I denne beholderen kan vi resirkulere glassemballasje:

• Alle glassflasker fra vann, vin, øl, mineralvann.

• Saft, krydder, essens og parfymeflasker.

•  Syltetøy og hermetikkrukker i glass uten lokk.

I alle tilfeller uten kork og lokk som vanligvis er laget av plast eller metall og, når det er mulig, uten papiretiketter. Hvis vi ikke ønsker å gå til den grønne iglooen hver dag, er det en god ide å skylle glasset godt før de kaster dem . Om du oppbevarer det i en bøtte  boden, slik at de ikke har rester som råtner, gjærer og avgir dårlig lukt. Vi skal ikke kaste porselen, drikkeglass eller ildfaste former i den grønne kontaineren, de kan inneholder bly og andre komponenter som gjør at  de ikke kan gjenvinnes på samme måte. Dette leveres til mottak, de heter ofte Punto Limpio eller Ecoparque og finnes i mange kommuner her. Om ikke så pakker du det godt inn slik at renovatøren ikke skader seg når han manipulerer avfallet.

Gul kontainer til plast, bokser og briks

I denne beholderen skal vi deponere embalasje av plast- og metallmaterialer, likeledes Tetrabrik-kartonger, disse har metall- og plastmaterialer og skal derfor ikke oppi den blå beholderen.

• Emballasje i metall slik som hermetikkbokser og drikkerkartonger.

• Engangsbrett, former og aluminiumsfolie.

• Plastbeger, yoghurtbeger og lokk

• Korker og lokk fra flasker og glassbeholdere.

• Vannflasker og flasker til rengjøringsmidler.

• Plastinnpakning av prefabrikkerte matvarer og produkter.

•  Isoporkasser fra ferdigmat og pakkede matvarer. I Norge vil de ikke isoporemballasje  i plastcontaineren selv om det er laget av plast siden det ikke gjenvinnes på samme måte.

Grå (noen steder er den også grønn) kontainer for alt annet restavfall

Økologisk bioavfall og annet enn emballasje må gå til denne beholderen:

• Rester av mat.

• Trekasser, fruktkasser og esker i finér.

• Bleier.

• Krystall, porselen og plast- eller metallobjekter som ikke har sin plass i emballasje containere.

• Leker og akustiske instrumenter.

Annet husholdningsavfall som krever spesiell behandling

Slike anlegg for håndtering av søppel plasseres normalt i industriområder eller utenfor bykjernen. Alfaz del Pi kommune har plassert sitt "Punto verde" midt i et byggefelt i Albir.
PUNTO LIMPIO / ECOPARQUE / PUNTO VERDE: De fleste spanske kommuner har et slikt sted hvor man kan bli kvitt “søppel”. Det er egne kontainere

Bortsett fra de som vi har sett ovenfor, blir det generert andre typer avfall som krever spesiell kontroll styring og forvalting når det gjelder deponering og gjenvinning av avfall. Dette da de er svært forurensende dersom de kastes bort med resten av søppelet.

• Batterier, små og store i fjernkontrollen, lekene, klokken, til tross for deres uskyldige størrelse og ufarlige utseende, må de alltid deponeres i spesialbeholdere som vi finner mange steder som supermarkeder, apotek, etc. Også mange skoler har en batterikontainer.

• Brukte oljer. Et annet avfall å kontrollere hvor vi blir kvitt det er oljen og fettet som brukes i matlaging. For eksempel når du bytter olje til frityrkokeren. Tidligere brukte vi denne oljen til å lage såpe hjemme, men i dag er det nok å ha en flaske til å kaste den brukte oljen, men er den av plast helles ikke oljen over før den er kaldt! Når flasken er full av olje skrur du på korken og legger den i mottaksbeholderne for brukt olje som er i mange supermarkeder eller ved gjenvinningskontainerne i nabolaget.

• Medikamenter som er utgått på dato eller som ikke lenger brukes. De kan deponeres i kontainere som finnes i mange apotek, de er ansvarlige for å samle dem inn og nyttiggjøre det dom ikke har gått ut å dato. De kan administreres til andre som trenger dem eller tilintetgjøres på  en forsvarlig måte.

• Møbler og apparater  skal aldri kastes i søpla, men skal tas til et gjenvinningsmottak som her i Spania heter ”Punto Limpio eller Ecoparque”  . Dersom det gjelder store ting, kan du eventuelt varsle kommunen slik at renovasjonstjenesten kan ta de nødvendige tiltak for fjerning eller fortelle deg hva du skal gjøre med dem. Mange plasserer ubrukelige ødelagte ting ved restavfallskontaineren. Det kan hende det kan være nyttig for noen, som tar det med seg, reparerer og gjenbruker, det er flott.  Møbler som er i god stand og apparater som fungerer kan være søppel for deg men nyttig for andre.  Men om sakene du skulle kaste står der i mer enn et døgn så kjør dem til et avfallsmottak. Husk at ikke alle kommuner har rutiner for fjerning av møbler og utstyr som plasseres på fortauet.

Ta kontakt med kommunen og spør eller søk opp på kommunens hjemmeside.
Mange bare setter det ved søppelkontaineren og der blir det liggende i ukesvis, til nabolagets irritasjon , det settes svært liten pris på og kan bli kilde til disputt.

Tekstil kan legges i utplasserte mottaksbeholdere, være seg klær, sko og pledd

Klærne må være rene, tørre og uten lukt. Selv ødelagte tekstiler kan leveres inn. Skitne produkter må kastes som restavfall eller eventuelt i kassen for brennbart avfall.

• Farlig avfall kan for eksempel være kjemikalier, rengjørings og desinfiseringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, gass, lysstoffrør, sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler. Er du i tvil om noe er farlig avfall, levér det som farlig avfall for sikkerhets skyld, eller kontakt hjemkommunen din.

SKRIBENTEN: Eiendomsmegler Mona Nielsen fra Larvik kom til Spania i 1986. Hun er i dag en av de mest erfarne norske eiendomsmeglere i Spania og en veteran i bransjen på Costa Blanca. Hun er utdannet spansk megler og til daglig leder for eiendomsmegler LNDINBOLIG, en bedrift med historie tilbake til 1998. Nielsen har vært aktiv i Spansk politikk. I 2008 ble hun valgt inn i PSOE’s styre i Rojales. Mona Nielsen sitter også i styret for stiftelsen til den Norske Skolen i Rojales.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter