Rekordhøye leiepriser på bolig i Spania

Det rapporteres nå om rekordhøye leiepriser i Spania. Regjeringen ser på nye skatter og fradrag for å gjøre det billigere å leie bolig i Spania.

Tall fra både Madrid og I Barcelona har prisene for å leie en bolig steget jevnt siden 2014. I snitt betaler man i Barcelona i overkant av 13 Euro pr m2, altså 1300 Euro for en leilighet på 100m2. Prisen i sentrum av byen er enda høyere. Tallene for Madrid viser samme tendens.

Det spanske boligdepartementet, Fomento, arbeider med nye tiltak for å gjøre det billigere å leie. Et av alternativene kan være å gjeninnføre skattefradraget på 10.5% for leietakere på skatten for det året man leier. Fradraget ble avskaffet av Partido Popular i 2015. Departementet ser også på dette med høyere eiendomskatt for privatfolks bolig nummer to eller tre, selv om det er lite info i dag om hvordan det vil fungere.

Relaterte saker