Nei, regjeringen vil ikke ta ferieboligen din for å gi den til husløse

Publisert

«Den spanske regjeringen vil låne ut tomme boliger til husløse og kvinner som lever i frykt for å bli misbrukt eller for partnervold».

Nordmenn har delt videre en tekst som skal forestille en tekst fra statens kunngjøringsbrev, BOE. Teksten er falsk i liket med mange andre som sirkulerer på nettet.

I en tid hvor folk er ekstra sultne på nyheter samtidig som mange har mye ledig tid er resultatet konspirasjoner og falsk informasjon. Att mange skandinaver ikke kan lese spansk har gjort svensker, dansker og nordmenn ekstra utsatt for en «bulo», en spøk, forsøk på manipulasjon, hoax eller hva vi på litt diplomatisk norsk ville kalt «et påfunn».

Om situasjonen sirkulerer det flere manipulerte versjoner av statens kunngjøringsbrev BOE og ifølge disse falske versjonene. Selv de som kan virke uskyldige kan sette folk i fare og føre til bøter. Andre gir for mer urolighet og frykt, helt unødvendig.

– Det er blir lov å løpe eller jogge en times utendørs.

Dette kan virke uskyldig nok. Men det vanker store bøter for den som bryter karantenen. Og i verste fall kan man bli Corona-smittet eller smitte noen andre.

– Regjeringen skal spore alles bevegelser herettere via mobil-telefonen.

Nei, dette er helt falskt. I den grad det finnes noe sannhet i dette er det at helsemyndighetene i Spania nå bruke disse data fra mobilnettet for å analysere folks bevegelser. De har også en ny mobil-app under utvikling. Gjennom appen skal folk kunne få beskjed om i hvilken grad man er i et område med fare for smitte e.l. De fleste brukere av mobiltelefoner gir frivillig fra seg personlige data, inklusive til Google som regelmessig sporer sine brukere. Den spanske regjeringen har ikke mulighet til dette, med eller uten den nye applikasjonen. Data blir høstet på samme måten Spanias byrå for statistikk, INE, hentet inn data over folks bevegelser i 2019.

Det som hentes inn er «generelle data» hvor hver enkelt mobiltelefon ikke kan identifiseres av de som analyserer datasettet.

– Den spanske regjeringen vil låse seg inn i tomme ferieboliger, med loven i hånd, for å huse corona-smittede, kvinner i en sårbar situasjon og hjemløse.

«Ryktet» om at regjeringen vil «okkupere» tomme ferieboliger er mer enn en uskyldig spøk. Ja, den spanske regjeringen har egne tiltak for kvinner i en sårbar situasjon. Og ja den spanske regjeringen publiserte 31. mars en lovendring som gir incentiver til de som har tomme boliger stående. Regjeringen vil med det oppfordre folk til å leie ut tomme boliger ved å la staten betale opptil 400 Euro av husleien for folk som har en svak økonomi fremover. Men nei, staten skal ikke okkupere tomme boliger, dette er bare tull.

Dette har noen av PSOE-regjeringens mest ekstreme motstandere brukt til å manipulere bilder av det offentlige kunngjøringsbrevet, BOE, hvor staten publiserer nye lover. Bildene av lovteksten ble delt ut på sosiale medier. De fleste spanjolene forstod ganske fort at dette bare var noe tull, men mange skandinaver som ikke kunne lese teksten på spansk bet på agnet og delte dette videre i grupper for skandinaver i Spania.

Nå sensurerer de Whatsapp!

Dette er en rykte som har blitt delt av mange tilhørende Spanias høyre-ekstreme populister VOX. Ja, Whatsapp har for en stund tilbake innført forskjellige tiltak som er ment å forhindre eller bremse “massedeling” av meldinger. Dette er globale endringer for applikasjonen. Altså ingen storebror som sitter å sensurerer meldinger og konspirasjoner høyre-extreme VOXer sender til hverandre når de kjeder seg i karantene.

Mange VOXere har allerede blitt stengt ute av Twitter ettere å ha spredd “hat”.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter