Radikal ny boliglov

Publisert

Det katalanske parlamentet har vedtatt en ny radikal lov som skal regulere boligmarkedet.

I følge dekretet blir investorer forpliktet til å tilby det parlamentet kaller «sosiale leieboliger» til de som har okkupert en bolig mer enn seks måneder. Dekretet fra det radikale parlamentet i Katalonia sier også at 40% av arealet i alle nye boligprosjekter, innen for Barcelonas grenser, må tilbys som sosialboliger (VPO).

Representanter for private aktører i eiendoms-sektoren beskriver de nye tiltakene som «dramatiske» og de vil trolig føre til høyere priser for både leieboliger og boliger for salg i Barcelona. Kostnadene for de 40% av boligene som skal ut på markedet under markedspris vil bli dyttet over på de resterende boligene som går ut på markedet til ordinære priser. Å bygge for å leie ut blir mindre attraktivt når man må leie ut billig til husokkupanter så færre boliger vil komme ut på leiemarkedet med høyere priser som resultat.

Barcelona har fra før av noen av Spanias høyeste priser på leie og salg av bolig. Men prisene på en bolig i Barcelona synker dramatisk så lenge man beveger seg ut av bykjernen og de mest sentrale bydelene.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter