Prisen på nybygg vil i år ende på randen av rekorden fra 2007

Publisert

Forbund for takstmenn i Spania beregner at nye boliger ved utgangen av 2023 vil koste 2 873 euro/m2 i gjennomsnitt. Noe som er svært nær nivået under høykonjunkturen som sluttet i 2007 (2 905 euro/m2).

Prisene på nybygde boliger fortsetter å stige og kan i løpet av året komme til å nærme seg toppnoteringene som ble registrert under eiendomsboomen.

Ifølge den siste rapporten fra Sociedad de Tasación har kvadratmeterprisen på nye boliger passert 2800 euro for første gang siden 2008, etter å ha ligget på 2809 euro/m2 i årets andre kvartal, og kan nå 2873 euro/m2 ved utgangen av året, noe som er svært nær de 2905 euro/m2 som ble registrert ved utgangen av 2007.

Ifølge takstmannen økte prisene i alle provinshovedstedene i løpet av våren, med en økning på mellom 2,1 % i Zamora og 8,2 % i Malaga og Palma de Mallorca, som har ledet an i prisveksten på nye boliger de siste 12 månedene.

Barcelona hadde den høyeste gjennomsnittsprisen og passerte for første gang 5 000 euro/m2 (med en enhetspris på 5 047 euro/m2), etterfulgt av Madrid (4 269 euro/m2) og San Sebastian (4 185 euro/m2). Dette er de tre eneste hovedstedene i Spania som ligger over 4000 euro/m2. Det laveste gjennomsnittet finner vi igjen i Ciudad Real (1 286 euro/m2), Cáceres (1 293 euro/m2) og Badajoz (1 307 euro/m2).

Ifølge ST (Sociedad de Tasación) skyldes “det oppadgående prispresset hovedsakelig mangelen på nye boliger i forhold til etterspørselen”. Slutten på pandemien ble ledsaget av en kraftig oppgang i etterspørselen, og nybygg fikk en fremtredende plass ettersom det var et produkt som oppfylte kravene som fulgte av innesperringen (terrasser, utvendige arealer, større og lysere boliger). Dette, sammen med oppsparte midler og en periode der det var lett å få tilgang til finansiering, økte attraktiviteten”.

I tillegg minner takstmannen om at “kjøperprofilen for denne typen produkter er hovedsakelig solvente brukere og en økende etterspørsel fra utlandet, enten til privat bruk eller som investering. Det er derfor en profil som uten store problemer vil absorbere det lille produktet som kommer på markedet. I tillegg påvirker faktorer som de fortsatt høye byggekostnadene, prisen på enkelte råvarer og mangelen på arbeidskraft også disse økningene”.

Selskapet opplyser imidlertid også at prisstigningen er i ferd med å avta, etter å ha økt med 6,4 % på årsbasis, sammenlignet med 7,1 % ved utgangen av 2022, og at denne trenden vil fortsette i de kommende månedene. I årets siste kvartal anslår de for eksempel en økning på 5,2 % til 2 873 euro/m2. Ifølge rapporten er det flere faktorer som forårsaker en svak nedgang i etterspørselen, blant annet volatiliteten i det økonomiske miljøet, innstrammingen av finansieringsvilkårene og usikkerheten som følge av valget og dets innvirkning på boligloven.
Byggekostnadene stiger og tilliten faller

Rapporten fra Sociedad de Tasación viser også at gjennomsnittsprisen på nye og brukte boliger i Spania var på 1835 euro/m2 i slutten av september 2023, sammenlignet med 1820 euro/m2 i juni 2023.

På den annen side har kostnadene for nybygg økt med 7,9 % i løpet av det siste året og lå på 1 251 euro/m2 ved utgangen av tredje kvartal 2023, mens tillitsindeksen falt for femte kvartal på rad og lå på 46,9 poeng av 100, noe som indikerer en nedgang i optimismen i sektoren.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter