Økt forbrukervern for boliglånskunder

Publisert

Den nye loven om boliglån i Spania innskrenker bankenes avtalefrihet og gir bedre beskyttelse til forbrukerne. Loven kommer etter utallige søksmål mot spanske banker for urimelige låneavtaler inngått i årene før finanskrisen. Den nye loven er til behandling i nasjonalforsamlingen og er ventet å tre i kraft til sommeren.

Generelt vil den nye loven om boliglån i Spania gi økt gjennomsiktighet i bankenes utlånspraksis, begrense størrelsen på kommisjonene bankene kan inngå og implementere EU-direktiver som gir bedre vern til forbrukerne. Det uttalte målet fra politisk hold er å styrke forbrukerens stilling. Lovendringene innebærer at bankene i fremtiden vil være forpliktet til å opplyse om alle relevante betingelser i avtalene som inngås, noe som langt fra har vært praksis til nå.

Den gamle boligloven i Spania ga et langt svakere forbrukervern enn i andre europeiske land og har lenge vært ansett som foreldet.

Både spansk høyesterett og EU-domstolen har tidligere slått fast at spanske banker har operert med klausuler som har gitt dem urimelige fordeler overfor kundene.

I mangel på lovbestemte restriksjoner overfor bankene, har domstolene måttet tre inn og skape presedens for at bankenes nærmest ubegrensede avtalefrihet ble begrenset og forbrukervernet økt. Blant annet ble bankenes klausuler om såkalte «gulv» på flytende renter kjent ulovlige av høyesterett.


Forbud mot akkordbetaling for bankkonsulenter

Man har også sett eksempler på at kunder i Spania regelrett er blitt ført bak lyset av bankene. Bankkonsulenter skal ha skjult eller latt være å fortelle om klausuler som har kunnet slå uheldig ut for kundene.

Årsaken til denne ukulturen har vært at mange banker har operert med bonusordninger for sine bankkonsulenter, eller akkordjobbing. Det vil si at størrelsen på lønningene til konsulentene har vært avhengig av antall avtaler de til enhver tid har klart å oppnå. For å sikre seg flere avtaler og høyere bonuser skal lånene ha blitt «solgt» som gunstigere enn de i virkeligheten var.

Slike bonusordninger blir forbudt med den nye loven. Det skal også bli forbudt for bankene å sette opp kjøp av andre finansprodukter som betingelse for å gi lån. Videre vil størrelsen på kommisjoner bankene har rett til å kreve når kunden sier opp en låneavtale begrenses.


Økt trygghet, men dyrere lån?

Med den nye loven håper man å unngå nye ras av søksmål mot spanske banker og generelt øke den juridiske tryggheten innen finanssektoren i Spania. Loven vil imidlertid kunne gjøre at prisen på lånene i fremtiden blir dyrere. Når banken må endre lånebetingelsene i favør kunden, kan svaret bli å gjøre lånene dyrere. I fjor skal blant annet en rekke banker ha satt opp fastrenten på lån.

Mindre konkurranse på markedet har også vært nevnt som en faktor som kan føre til at lånene blir dyrere. Før nedgangstidene var antallet banker i Spania høyere enn i dag. Oppkjøp av mindre banker, sammenslåinger og nedleggelser har gjort at markedet i dag preges av færre og større banker.

Les også: Spanske boliglån kan bli dyrere


Bred politisk støtte

Den nye loven om boliglån i Spania (Ley de Crédito Inmobiliario) er fremdeles til behandling i Kongressen i Madrid. Utkastet til loven ble vedtatt av regjeringen i desember i fjor, men skal behandles og stemmes over i Kongressen. Regjeringen har tidligere uttalt at det allerede er oppnådd bred politisk støtte for endringene som er lagt frem. Loven er nå ventet å tre i kraft til sommeren. 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter