Økt aktivitet og høyere priser

Publisert

Aktiviteten på det spanske boligmarkedet øker stadig. Det viser nye tall fra landets notarer Consejo General del Notariado. I følge registreringer fra september i år har salget gått opp med nærmere ni prosent på et år. I tillegg gis det flere boliglån enn før og prisene stiger.

Gjennomsnittlig pris per kvadratmeter i september lå i følge den spanske notarforeningen på 1.242 euro. Det er 1,7 prosent mer enn på samme tid i fjor. I løpet av måneden ble det totalt registrert 30.328 boligsalg, en årlig økning på 8,7 prosent. Antall nye boliglån fra spanske banker har i samme periode økt med 17,4 prosent.

Resultatene styrker tidligere analyser om at krisen i det spanske boligmarkedet er over. Den nye positive tendensen forklares med utviklingen i Spanias økonomi. Landet har vært i økonomisk vekst de siste to årene og tilliten til økonomien er tilbake. Det investeres mer i eiendom og etterspørselen etter boliger øker. Riktignok er det stor variasjon fra sted til sted, men gjennomsnittsberegninger viser en klar tendens. Det selges stadig flere boliger, byggebransjen er tilbake i vekst og eiendomsprisene stiger.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter