Økende etterspørsel etter eneboliger i Spania

Publisert

I september måned økte antall solgte eneboliger med 24,9% i Spania. Dette samtidig som hele markedet så en økning i aktiviteten på 5.4% sammenliknet med 2019.

Frykt for nye perioder med Covid-restriksjoner er det som driver denne nye trenden. Folk ser at man kanskje vil måtte tilbringe langt mer tid hjemme enn tidligere. Bedriftene lar sine ansatte jobbe online og undervisning av barna foregår også oftere via nettet. Dette er en trend man ser i boligmarkedet også utenfor Spania.

2/3 av spanske familier bor i leiligheter uten uteareale

Den samme situasjonen lar mange familier tilbringe lengre perioder i deres ferieboliger ved kysten. Dette oppleves også som tryggere enn de store byene hvor Covid-smitten har vært høyere enn langs kysten og med det strengere restriksjoner.

«Frykter» høy prisoppgang på sikt – det bygges for lite

Eneboliger er nå også mindre utsatt for prisnedgang i dagens marked. Pris pr m2 for eneboliger er ned 3.4% sammenliknet med et fall på 5.6% for leiligheter. Snittprisen på alle typer eiendommer er ned 7% Spania under ett. Prisfallet på eneboliger forventer man vil stoppe opp.

Mange steder ser man nå at etterspørselen overstiger tilbudet av eneboliger. Nye prosjekter stoppet under og i mange år etter finanskrisen rammet Spania i 2008. Selv om aktiviteten økte noen år tilbake er mange i bransjen bekymret for arbeidsplassene i sektoren.

Antallet igangsatte nybygg har siste årene gått ned i Spania siste 2-3 årene. Årsakene til dette har vært knyttet til politisk usikkerhet i Spania i det mindretalls-regjeringer lenge førte til manglende budsjetter og offentlige investeringer. Samtidig førte Donald Trumps handelspolitikk til økte tollsatser for produkter fra Spania samtidig som internasjonal handel ble påvirket av presidentens irrasjonelle valg.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter