Nye regler for skatt ved salg av eiendom

Publisert

Regjeringspartiet Partido Popular innfører nye skatteregler for salg av eiendom i Spania. Hvilken betydning reglene får for den enkelte vil avhenge av flere forhold. Mens noen vil tjene på å selge før reformen, kan det være lurt for andre å vente. Gamle skattefordeler ved salg av eiendom som ble kjøpt før 1994 utgår. Samtidig settes maksimums- og minumsskatten på fortjeneste ned. Økt beskatning gjelder bare der det er snakk om reell fortjeneste og der pengene ikke skal brukes til anskaffelse av ny bolig.

Den nye skattereformen til regjeringspartiet Partido Popular er for øyeblikket til behandling i Kongressen. Dersom endringene vedtas vil det få betydning for folks fortjeneste på salg av eiendom, men reglene vil slå ut forskjellig avhengig av når boligen ble kjøpt. Reformen får dessuten bare betydning der det er snakk om fortjeneste og der pengene ikke skal bukes til anskaffelse av ny bolig i Spania. Dersom man innen to år etter salget har investert pengene i ny eiendom, slipper man økt beskatning.

I følge avisen El País er gruppene som først og fremst blir berørt av de nye reglene følgende:

1. Der det ikke handler om salg av primærboligen, men om sekundærbolig (typisk feriestedet).
2. Der pengene fra kjøpet ikke skal brukes til kjøp av ny eiendom i Spania.
3. Der selgeren hadde en intensjon om å investere i ny eiendom i Spania, men der vedkommende oversitter fristen på to år.

Disse gruppene vil dersom reformen vedtas oppleve betydelige endringer i beskatningen på fortjeneste. Regelendringene vil kunne slå ut begge veier. Mens enkelte vil tjene på å selge innen utgangen av 2014 (før reformen trer i kraft) vil andre tjene på å vente med salget. Årsaken er at gamle skattefordeler ved salg av eiendom som ble kjøpt før 1994 utgår. Samtidig gis det nye skattefordeler, ved at maksimums- og minumsskatten på fortjeneste settes ned fra og med 2015.

Skattefordelene som utgår handler i korte trekk om en justeringsregel for inflasjon der det tillates at prisen man i sin tid betalte for boligen (kjøpt før 1994) oppjusteres slik at den skattepliktige fortjenesten på eiendommen (differansen mellom det man betalte og det man selger for) blir mindre. Skattemyndighetene kommer hvert år med egne tabeller for hvordan kjøpsprisen for årene før 1994 skal justeres. Den andre fordelen som utgår gjelder en regel om at man kan nedskrive verdiøkningen på boligen fra år til år for årene før 31. desember 1994.

Den spanske eiendomsportalen Idealista.com gir et eksempel på hvordan endringene vil kunne påvirke beskatningen. Er boligen kjøpt i 1989 for 80.000 euro (omregnet fra pesetas) og selges for 500.000 euro før skattereformen trer i kraft, vil selgeren bli avkrevd 29.000 euro mindre i skatt enn om han hadde ventet (ca. 236.000 kroner).

Tapet av gamle rettigheter bør imidlertid i hvert tilfelle måles opp mot fordlene forbundet med å vente. Fra og med 2015 er det nemlig planlagt å redusere den vanlig beskatningen på fortjeneste. Dagens maksimumsskatt på 27 prosent reduseres til 23 prosent, mens minimumskatten settes ned fra 21 prosent til 19 prosent.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter