Naboer plages av turist-utleie

Publisert

Markedet for utleie av leiligheter til turister har skutt i været i Spania de siste årene. Virksomheten er viktig for turistnæringen og for landets økonomi. I enkelte byer som Barcelona og Palma på Mallorca har imidlertid strømmen av turister skapt frustrasjon i enkelte bydeler. Festing, fyll og bråk fra uansvarlige reisende bidrar til økt misnøye. Mange borettslag sier nå nei til turistene.

Bor man i en populær ferieby i Spania som Barcelona eller Palma risikerer man at naboen ikke lenger er naboen, men turister som kommer og går. I enkelte bydeler har festing, fyll og bråk fra uansvarlige reisende skapt problemer for de fastboende. Myndigheter har gjort sitt for å regulere utleien med blant annet krav til registrering, betaling av skatt og hyppigere kontroller av lisenser.

Utover regionale og kommunale restriksjoner er det imidlertid lite et borettslag kan gjøre for å hindre utleien. Enkelte huseiere oppsøker derfor juridisk hjelp.

 

Gir råd mot turist-utleie

Eiendomsportalen Pisos.com har vært i kontakt med det spanske huseierforbundet Colegio profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). Her er noen av rådene som gis.

Føre var: Dersom ingen av huseierne i bygget allerede driver med ferieutleie, kan denne typen virksomhet forbys i borettslagets vedtekter. Enighet om en slik regel kan imidlertid være vanskelig å oppnå dersom en eller flere huseiere motsetter seg forslaget.

Anmelde bråk til politiet: Etter reglene i spansk lov om eiendom (Ley de Propiedad Horizontal) er det forbudt med aktiviteter som kan være “skjemmende” for andre huseiere. I følge rådene som gis er dette en av få reelle muligheter en nabo har til å stanse en utleier. Normalt kreves det at problemet har vedvart over noe tid og at vedkommende utleier ikke har innrettet seg etter reglene i gården tross advarsler fra styret.

Anmelde til offentlig administrasjon: Dersom det er vanskelig å påvise at utleien er skjemmende, kan borettslaget anmelde forholdet til den offentlige administrasjonen som regulerer ferieutleie i regionen eller kommunen (Ley de Propiedad Horizontal). Dersom utleien ikke er forskriftsmessig, noe som vil kunne være tilfelle ved uansvarlig utleiepraksis, vil regionsadministrasjonen kunne sette en stopper for virksomheten.

 

 

 

 

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter