Kostnader ved eie en bolig i Spania?

Kjøpers marked siste årene gjør at mange griper sjansen og vurderer kjøp av bolig langs kysten i Spania. Da er det viktig å vite at i tillegg til prisen du ser i prospektet må huske på at det tilkommer skatter, avgifter og andre kostnader. Og når boligen er kjøpt og man er flyttet inn, er det fortsatt utgifter som løper.

Kostnader ved å eie bolig i Spania

Vann
Prisen på vann varierer så mye som 352% innad i Spania. Det koster altså mer enn tre ganger så mye å skru opp kranen i Murcia, med 2,01 euro pr m3, enn i Palencia (Castilla Leon) hvor man bare betaler 0,45 euro pr m3.

Det slik at byene i syd og ved Levante kysten, Costa Blanca har de høyeste vannregningene. Det er riktignok bykjerner med stor tetthet samtidig som er dette områder med begrensede vannressurser fra naturens side.

Men hvordan er det mulig at det allikevel er en så stor variasjon i prisene på en livsviktig ressurs?
Det er mulig at konsesjoner, avgifter og selskapspolitikk er årsaken dersom vi ser at det samme vannkonsumet, 175 kubikkmeter, det som er vanlig for en familie på fire i en vanlig gjennomsnitts husholdning i Spania, varierer mellom 145 euro i året dersom boligen ligger i Palencia, (Castilla Leon) til over 500 euro for de som bor i Barcelona og Murcia. Samtidig er renovasjonsavgiften varierende , det koster 5 ganger mer i Santander enn i Las Palmas. Tallene er hentet fra en undersøkelse forbrukerorganisasjonen OCU leverte i september 2016.

Strømregninga i Spania
Strømutgiftene varierer også etter leverandør og forbruk. Det er store forskjeller fra selskap til selskap og det lønner seg å tegne kontrakt som passer deg og ditt forbruk. Industridepartementet setter basisprisen Tarifa PVPC, Den er pr 09/01/2018 0.12925  euro kilowatt per time pluss linjeleie, måler, vedlikehold, skatt og avgifter.

Gass
En 12,5 kilos gassflaske med butangass fra Repsol koster 14,45  Euro etter siste stigning 21 november 2017 om ble annonsert i BOE, den offentlige statlige bulletinen for offentlige kunngjøringer.
Naturgass levert via rør med egen måler koster nå mellom 0,08 og 0,14 €/kWt (01/01/2018).

Velavgift / Communidad
Sameie, fellesvelforeningens utgifter og varierer etter størrelse, antall husstander og installasjoner som eksempel parabolantenne, kabel-tv, heis, svømmebasseng, fellesarealer og vakthold. Det koster vanligvis mellom 100 og 800 euro per år. Det vanlige er at det koster omtrent 500 euro per år for en treroms rekkebolig med grøntarealer, belysning, basseng og vedlikehold. Langt billigere blir det om det ikke er grøntareal eller basseng som skal vedlikeholdes.

Skatt på bolig i Spania

IBI (Impuesto de bienes inmuebles) – Kommunal spansk eiendomsskatt

IBI betales til kommunen direkte eller indirekte. Raten er det kommunen som setter dog innen et rom definert av staten mellom 0,405% og 1,166%. Regn med 150-300 Euro for en 3 soveroms leilighet pr år. I Alicante provinsen betaler man IBI via et privat selskap som heter Suma.

IRNR (Impuesto de la renta de no residentes) Statlig eiendomsskatt for ikke-residente

Selv om du ikke skatter til Spania må du leverer spansk selvangivelse og betale statlig eiendomsskatt. De fleste bruker en skatte-representant som på vegne av eieren kalkulerer beløpet, gjør innbetalingen og leverer inn selvangivelsen Grunnlaget for skatten er boligens likningsverdi (valor catastral). For boliger som har hatt sin verdi oppdatert etter 1. januar 1994 skal man gange med 1.1%. For boliger med eldre likningsverdi skal man gange med 2.0% for å få grunnbeløpet. På grunnbeløpet er skatten 19% for de som bor i Norge, Island og EU. Alle andre betaler 24%.

Dette må gjøres før 30. juni hvert år. Du deklarerer for året som kommer. Skatten trekkes siste dag i desember dersom du har satt dette til fast trekk i banken.

Skatterepresentant/ juridisk representant

Lån til hus i Spania
De fleste nordmenn som eier bolig i Spania har en egen skatte-representant som ordner selvangivelsen hvert år.

De som ikke er skatteresidente i Spania er pliktet til å oppgi en skatterepresentant eller en juridisk representant. Den spanske staten krever altså at det finnes en “resident” kontantperson for eiendommen. Her lønner det seg å avtale pris på forhånd fordi prisene på honorarene varierer, slik som i Norge. Dette koster vanligvis mellom 100 og 200 euro per år men det kommer an på hvilken service og avtale du har og antall eiendommer det dreier seg om.

Forsikring av boligen
Hva man må betale i forsikring kommer an på hva man ønsker å dekke og boligens størrelse. Dersom bygget i seg selv er forsikret via sameieadministrasjonen vil det bli lavere polisepris på forsikringen din. Det koster omlag 200 euro pr år for en leilighet med to soverom, og ca. 450 euro på en vanlig villa med basseng.

Andre utgifter: Alarm koster mellom 20 og 30 euro per måned avhengig av vedlikeholdspakke, om det er kamera, knyttet opp mot sentral og med utrykning og vakthold. Installasjonsprisen varierer men det er mellom 300 og 700 euro alt etter utstyr, tilbud og tilleggsavtaler

Internett og norsk tv
Fibernett er utbygd i de fleste sentrale strøk, litt lenger unna bykjernen varierer tilgjengeligheten.Det koster fra null til 200 euro for installasjon og om lag 25 euro pr måned i abonnement + linjeleie.Noen selskaper har ordninger der du bare betaler når du er i Spania og bruker nettet. Du betaler en vedlikeholds pris og sier ifra når du kommer og når du drar. Om du vil ha norsk tv via satellitt og kabel er det selskaper som leverer dette, IP-TV er stadig mer aktuelt i steder med fiberoptikk. Prisene vi har hentet inn hos forskjellige selskaper ligger på rund 25 euro per måned.

Om du ønsker ettersynavtale koster det vanligvis rundt 250 euro pr år og da har du ettersyn hver 14 dag der strøm vann avløp sjekkes og nøkkelholder åpner dersom det skal noen inn i boligen utenom tiden da eier selv er i huset. Nøkkelholderselskapene har gjerne tilleggstjenester som faktureres. Det kan være behov for inn og utvask, renseri, reparasjoner, gartner, bassengrens og andre nødvendige tjenester, så vil dette komme i tillegg.

SKRIBENTEN: Eiendomsmegler Mona Nielsen fra Larvik kom til Spania i 1986. Hun er i dag en av de mest erfarne norske eiendomsmeglere i Spania og en veteran i bransjen på Costa Blanca. Hun er utdannet spansk megler og til daglig leder for eiendomsmegler Lundquist & Nielsen, en bedrift med historie tilbake til 1998. Nielsen har vært aktiv i Spansk politikk. I 2008 ble hun valgt inn i PSOE’s styre i Rojales. Mona Nielsen sitter også i styret for stiftelsen til den Norske Skolen i Rojales.