Ikke-residente kjøpere betaler 3.8% “overpris”

Publisert

Salget av boliger til utlendinger utgjør nå rundt 20% av alle solgte boliger i Spania. Dette ifølge nye tall fra notarene som foretar skjøting av solgte boliger. Tallene viser også at ikke-residente utlendinger betaler langt mer for boligene enn utlendinger som bor i Spania på kjøpe tidspunktet.

De publiserte tallene gjelder årets første seks måneder.

Fra januar til juni ble det skjøtet over 43.519 boliger. Sammenliknet med 2008, hvor prisene hadde begynt å falle (-9.86% justert for inflasjon), har antallet solgte boliger til utlendinger økt med 160%. I første halvdel av 2008 kjøpte utlendinger 16.658 boliger.

Største gruppen av briter (19%) etterfulgt av franskmenn (8%) og tyskere (7.8%). Det er verdt å merke seg at britene stemte for «Brexit» 23. juni. Disse tallene gjelder til og med juni.

50% skal ikke bo i Spania

Utlendinger som ikke bor i Spania utgjorde 50.5% av operasjonene. Boligene kjøpes ofte da som investering for utleie gjerne kombinert med sporadisk bruk som feriebolig.

 

1618 Euro/m2

I gjennosnitt ble boligene i årets første halvdel kjøpt for 2.5% mer pr m2 enn samme periode i 2015.

Interessant er det å merke seg at at utlendinger som bor i Spania på kjøpetidspunktet kun betalte 0.5% mer pr m2 enn hva de gjorde i 2015. Enten er de flinkere til å prute eller så kjøper denne gruppen boliger som av andre grunner har steget mindre i verdi. Ikke-residente utlendinger betalte nemlig 4.3% mer for sin Spania-bolig i 2016 enn i 2015.

En mulig forklaring på differansen kan også være at ikke-residente i større grad bruker meglere basert i hjemlandet. Meglere som ikke er basert i Spania kjenner normalt markdet dårligere. Og må samarbeider med lokale aktører. Dermed er det flere innvolvert i operasjonen som skal ha sin del og prisen på boligen blir høyere.

 

Billigst blir det altså å kjøpe direkte fra lokale meglere i Spania.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter