Hvordan blir boligmarkedet i 2016?

Publisert

Alt tyder på at den oppadgående trenden i det spanske boligmarkedet vil fortsette i 2016. Økonomer og eiendomseksperter tar forbehold om at politiske endringer kan påvirke utviklingen. Det er også uenighet om hvor raskt utviklingen vil gå, for eksempel hvor mye prisene vil stige i løpet av året. I tillegg ser man stor variasjon i markedet fra region til region og fra by til land. De fleste ser imidlertid ut til å være enige om at utviklingen vil fortsette i samme retning som i 2015. Det betyr økt salg, billigere lån og prisstigning i markedet.

Den positive trenden i det spanske boligmarkedet forklares med utviklingen i Spanias økonomi. Landet har vært i økonomisk vekst de siste to til tre årene og tilliten til økonomien er tilbake. Stadig nye firmaer fra både inn- og utland investerer i eiendom og etterspørselen etter boliger øker. Det er riktignok stor variasjon fra sted til sted, men gjennomsnittsberegninger viser en klar tendens. Det selges stadig flere boliger, byggebransjen er tilbake i vekst og eiendomsprisene stiger.

Troen på at denne utviklingen skal fortsette i 2016 deles av så vel bransjens egne folk, som økonomer og eksperter på eiendom. Det tas riktignok forbehold om at politisk usikkerhet kan påvirke negativt (Etter parlamentsvalget 20. desember er det fremdeles usikkert hvem som skal sitte i regjering i Spania de neste fire årene). Den generelle oppfatningen er imidlertid at den oppadgående trenden vil holde frem og at man vil se et marked i stabil vekst.

 

Prisøkning

Når man sammenlikner dagens nivå med høykonjunkturens toppunkt i slutten av 2007 (før sammenbruddet i eiendomsmarkedet) viser det i følge det spanske takseringsfirmaet Tinsa en prisnedgang på totalt 41,3 prosent. Prisnivået for over åtte år siden anses imidlertid for å ha ligget kunstig høyt. Utviklingen betegnes i Spania som den store «boligboblen» som bygget seg opp fra slutten av 1990-tallet og som sprakk i begynnelsen 2008.

Etter seks år med nedgang, kom de første tegnene til prisstigning i slutten av 2014. Denne utviklingen fortsatte i 2015. Tinsas tall for fjoråret viser en tydelig prisstigning. Fra november 2014 til november 2015 steg prisene med 1,9 prosent. Analysen er på linje med tall fra spanske myndigheter fra tredje kvartal i fjor (Ministerio de Fomento) som viste en årlig prisstigning på 1,4 prosent.

For 2016 er det ventet at denne utviklingen vil fortsette. Enkelte snakker om en prisøkning på over 10 prosent på steder der markedsaktiviteten er størst, mens andre mener 4 til 6 prosent er mer realistisk. Igjen vises det til variasjonen i markedet og at populære feriesteder langs kysten og storbyene vil ha en sterkere prisutvikling enn mindre sentrale plasser. Selv om den positive trenden i markedet gjelder generelt, finnes det fremdeles steder der utviklingen ennå ikke har snudd og der der ikke forventes oppgang før i 2017.

 

Lettere å få lån

Tilgangen på boliglån fra spanske banker vil bli enklere i 2016. De ventes også at lånene vil bli billigere, en trend man så starten på i slutten av 2014, begynnelsen av 2015.

I takt med økningen i boligsalget har boliglånsrenten gått ned. Nedgangen har sammenheng med stabiliteten i spansk økonomi og økonomien i de andre eurolandene.

Referanserenten for det europeiske pengemarkedet Euribor, som de fleste spanske boliglån styres etter, har gått nedover mer eller mindre sammenhengende siden mai 2014. I desember 2015 lå indeksen på rekordlave 0,059 prosent etter å ha startet året på 0,323 prosent.

 

Mot en sunnere utvikling

At lånene nå sitter løsere hos bankene og at utviklingen i markedet igjen går oppover har fått enkelte til å frykte en ny boligboble. Mye tyder imidlertid på at det er en sunnere og mer forsiktig utvikling man nå er vitne til.

Eksperter på eiendom hos den spanske storbanken BBVA er blant dem som ikke deler bekymringen. I en rapport fra slutten av 2015 erkjenner banken at salg, priser og antall nye boliglån nå går oppover, men påpeker at det ikke er det samme som at markedet er i oppheting. «Den nye trenden i sektoren er åpenbar» sier banken, men understreker at det er stabilitet som har «hovedrollen».

Samtidig oppfordrer uavhengige eksperter banksektoren til måtehold. Avisen El Mundo viser til uttalelser fra økonomer ved forskjellige skoler og universiteter i Spania, som understreker behovet for å opptre edruelig og unngå spekulasjon. Bankene bør legge ut sine boliger for salg så raskt som mulig og ikke bli sittende på eiendom. Alle aktører i bransjen, banker og eiendomsfirmaer, utbyggere og investorer, oppfordres til å spille med åpne kort slik at man får et trygt og stabilt marked og unngår nye krisetider.

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter