Husleiene øker mer enn ti ganger så mye som lønningene

Publisert

Husleiekostnadene i Spania har skutt i været, mens lønningene har holdt seg tilnærmet uendret. På ti år har leieprisene økt med 51,4 prosent, mens lønningene bare har steget med 3,4 prosent.

En rapport presentert av eiendomsportalen Fotocasa og jobbnettstedet Infojobs viser den økende ubalansen mellom kjøpekraft og boligpriser i Spania det siste tiåret. Studien viser at den gjennomsnittlige leieprisen har skutt i været med 51,4 %, mens lønnsøkningen bare har vært på 3,4 %.

“Gapet mellom lønninger og boligpriser fortsetter å øke i landet”, sier de to portalene i en felles pressemelding. Dette gapet tvinger innbyggerne til å bruke 43 % av lønnen på husleie, noe som er betydelig høyere enn den anbefalte grensen på 30-35 % av inntekten.

Bak dette generelle gapet skjuler det seg noen enda mer iøynefallende situasjoner. Spesielt i områder der boligprisene har økt mest. På Balearene har for eksempel leieprisene økt med 97,9 prosent de siste ti årene, mens lønningene bare har økt med sju prosent. I Valencia-regionen har både priser og lønninger økt mer enn gjennomsnittet, med henholdsvis 86,3 % og 5,9 %. I Madrid og Katalonia har også leieprisene økt mer enn gjennomsnittet, men lønningene har ikke fulgt etter. I Madrid har lønningene økt med 3,3 prosent på ti år og husleiene med 61,8 prosent. I Catalonia med henholdsvis 2,9 % og 68,3 %.

Mónica Pérez, leder for Infojobs forskningsavdeling, oppsummerer situasjonen slik: “Vi er langt unna lønnsnivået i land som Tyskland og Frankrike, og det er spanske arbeidstakere som har lidd mest under tapet av kjøpekraft.”

Undersøkelsen er basert på eiendomspriser fra Fotocasa og den gjennomsnittlige bruttolønnen som tilbys av bedriftene på jobbportalen Infojobs. Ifølge Infojobs var gjennomsnittslønnen i Spania 24 395 euro i fjor, mens en leiebolig kostet 11,03 euro per kvadratmeter per måned ifølge Fotocasa.

Bare i fire provinser ble gapet mellom lønn og leiepriser mindre i fjor. Mest gunstig var situasjonen i Toledo, der lønningene steg med 3,7 %, mens prisene falt med 2,4 %.

Totalt sett er gapet mellom lønn og husleie minst i Castilla-La Mancha, men også der har boligprisene steget mer enn dobbelt så mye som lønningene: 14,4 % mot 6,2 %.

Gapet mellom boligprisene og familiens realinntekt gjør det vanskelig å få tilgang til bolig i hele Spania. Det er bare i Castilla-La Mancha og Extremadura at boligkostnadene ligger godt under den grensen ekspertene anbefaler, der husleien utgjør henholdsvis 24 % og 25 % av bruttolønnen.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter