Fremdeles rekordlave tomtepriser

Publisert

Mens prisen på boliger i Alicante-provinsen har begynt å stige, er tomteprisene fremdeles svært lave. Det viser tall fra spanske myndigheter. I andre kvartal lå gjennomsnittsprisen på rundt 100 euro per kvadratmeter, ca. 80 prosent lavere enn toppunktet i 2006. Ustabile forhold preger markedet i følge ekspertene, med store forskjeller fra sted til sted. Mens prisene har vært i fritt fall på enkelte plasser, opplever de populære feriestedene på Costa Blanca en begynnende prisstigning mange steder. Spanske banker får mye av skylden for de ustabile forholdene.

Salg av eiendom har vært i økning lenge, kvadratmeterprisen på bolig er på vei opp og byggebransjen har på nytt fått mer å gjøre. Likevel er tomteprisene på Costa Blanca fremdeles utstabile, skriver avisen Información.

I følge tall fra det spanske samferdsels- og utviklingsdepartementet (Ministerio de Fomento) lå gjennomsnittet for hele Alicante-provinsen i andre kvartal i år på rekordlave 100 euro per kvadratmeter. Til sammenlikning var prisen før finanskrisen i slutten av 2006 på 528 euro, rundt 80 prosent mer enn i dag. Riktignok var nivået den gang regnet som kunstig høyt på grunn av den såkalte «burbuja inmobiliaria» (boligboblen). Forskjellen tjener likevel som en indikasjon på at markedet i dag er ustabilt, en situasjon bankene får mye av skylden for.

Under boligboblen ble det spekulert enormt i kjøp og salg av tomt på så vel Costa Blanca som i resten av Spania. Lokalavisen viser til tall for Alicante-provinsen fra 2004 da over fire millioner kvadratmeter med landareal skal ha skiftet hender på ett år, over elleve millioner dersom man ser på hele Valencia-regionen.

I områder som var spesielt attraktive på eiendomsmarkedet kunne man fra en uke til en annen oppleve mangedobling av tomteprisene. Situasjonen førte også til at kommunene mange steder kastet seg på karusellen og blant annet omregulerte naturområder til utbyggbare arealer. Ofte tok prosjektene årevis å utvikle og i mange tilfeller er stedene blitt liggende brakk mens andre er regulert tilbake til vernet natur.

Utenfor byene kan man fremdeles se resultatet av eiendomsspekulasjonen – områder som forfaller og vokser igjen og der infrastruktur som gater, elektrisitet og belysning er på plass men uten at det noensinne ble bygget boliger. Spanske banker har sittet på store deler av eiendommene. I følge bransjeorganisasjonen Asociación Provincial de Promotores (Provia) er dette mye av årsaken til problemene.

Bankenes prioriteringer og rolle i dette har i følge Provia ført til at prisfallet på tomt har vært langt høyere en for boliger. Gjeldstyngede banker har etter finanskrisen sett seg nødt til å selge unna landareal til lave priser. Dette har de kunnet gjøre uten å tape mye på det, grunnet støtten fra sentralbanken og den spanske stat. Samtidig påpeker organisasjonen at tomteprisene avhenger mye fra sted til sted. Mens prisene har vært i fritt fall enkelte plasser har for eksempel områder i tilknytning til de populære feriestedene på Costa Blanca mange steder opplevd prisstigning.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter