Fire vanlige ulovlige krav fra utleiere i Spania

Publisert

70% av utleiere i Spania er privatpersoner. Mange, blant dem utlendinger, er lite kjent med lovverket som regulerer utleie. Og i et presset leiemarkedet er det ikke uvanlig med ulovlige krav til leietaker.

De fire vanligste ulovlige krav utleiere stiller til leietakere i Spania:

  1. Krav om mer en en måned betalt på forskudd er ulovlig.
  2. Det er ikke lov å kreve at leietaker ikke røyker i boligen.
  3. Automatisk revisjon av leien opp i henhold indekser er ulovlig med mindre leien også automatisk justeres nedover.
  4. Utleier skal ha adgang til leieboligen under leieperioden. Å stipulere i kontrakten at utleier skal kunne komme innom boligen er ulovlig.

Kilde: Agencia Negociadora del Alquiler / Byrå for forhandlinger om utleie

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter