Fem tips om boligmarkedet etter Corona-viruset

Publisert

Ingen har kunne gått på visning eller flytte. Næringslivet har nesten stoppet opp i flere måneder. Mange er permittert eller har mistet jobben. Dette påvirker selvsagt bolig-markedet. Og enda mer i Spania hvor økonomien tradisjonelt går opp eller faller raskere enn snittet i EU. Her er fem av våre spådommer for boligmarkedet i Spania etter Corona-krisen.

1) Vanskeligere markedet = færre boliger for salg

Selv om markedet har sine problemer og det vil være færre kjøpere enn selgere har dagens selgerne i dag ikke «kniven på strupen» på samme måte som mange hadde under finanskrisen rundt ti år tilbake. De som har kjøpt siste årene har gjort det med større egenkapital og bankene har langt mere kapital på bok nå. Bankene vil ikke legge samme press på de som misligholder sine lån nå som ved forrige krise.

Mange vil legge ut sine boliger på markedet i håp om å få prisen de vil ha, får de ikke den vil de ikke selge. Selgere vil også i mange tilfeller enten trekke boligen fra salg eller vente med å selge en periode. Det vil bli færre boliger på markedet noe som også vil bidra til færre transaksjoner.

2) Situasjonen for nybygg endrer seg raskest

Private som selger mener normalt at deres bolig er verdt «langt mer» enn naboen som solgte kort tid tilbake. Denne urealistiske optimismen gjør at private oftest går sakte når det gjelder å justere prisantydning etter hva markedet vil betale. Utbyggere derimot mangler denne emosjonelle koblingen til boligen som skal selges, de er normalt bedre informert og er mer motivert for å selge, det er jo det de lever av.

Man har allerede sett at prisen på nybygg, i enkelte tilfeller, allerede har gått «raskt ned». Nå under Corona-krisen har enkelte utbyggerne har kommet med ekstra gode tilbud for å lokke kjøperne ned fra gjerdet.

En villa under oppføring utenfor Altea.

Dette er dog en situasjon som kan endre seg raskt. I 2019 så man en stor endring hva nybygg angikk. Fra å se «rekordmange» byggesøknader i 2018, mange steder, så man en bråstopp og endring i 2019. Investorene ble langt mer sky etter at Spania lenge hadde slitt med ett utall feilslåtte forsøk på å danne nye regjeringer i landet. Spania passerte over fire år uten nye statsbudsjetter, med lavere investeringer som en konsekvens. Samtidig har verdensøkonomien slitt mer og mer i det man har følt på konsekvensene av USA’s presidents «handelskrig» med Kina og generelle problematiske forhold til sine handelspartnere.

Det betyr at selv om det bygges og ferdigstilles mange nybygg nå vil man se færre og færre av dem komme på markedet samtidig som tilbudet i denne «nisjen» er begrenset. En av de nye trendene man så i etterkant av den forrige krisen var økt etterspørsel og høyere prisøkning for nettopp nybygg. De generelt lave prisene man har i Spania gjorde at folk kunne ta seg råd til å kreve høyere standard og kjøpe seg nyere og finere boliger. Markedet lærte seg den gangen å se forskjell på god og dårlig kvalitet. De mest ukurante boligene falt mest, de mer attraktive, ofte de nyere boligene, ble enklere å selge selv om prislappen var høyere. Utbyggerne lærte seg også at de måtte levere bedre produkter for å selge. Nye boliger har lagt bedre design og planløsninger enn de boligene man oppførte på åtti og nittitallet.

Den som vurderer nybygg bør følge ekstra godt med i sitt marked. Her er tilbudet begrenset og ikke alle steder kan det bygges så mye mer.

3) Noen eiendoms-meglere vil forsvinne

Megler-bransjen i Spania er i stor grad uregulert. Det vil si at nærmest hvem som helst kan megle boliger. Det gir rom for at det i medgangstider er aktører som lever fra hånd til munn. Disse vil forsvinne når markedet går sakte en periode og antall transaksjoner er færre. Endringene vil uansett bli mindre nå enn de man så i etterkant av finanskrisen som førte til en god «opprydding» i bransjen og antallet nye meglere som kom til i etterkant var langt færre.

4) Muligheter for den som har pengene klar

Den forrige finanskrisen skapte store muligheter for den som hadde tilgang på penger. Man kunne kjøpe boliger til ekstremt lave priser så lenge man var klar til å slå til når «kuppet» dukket opp. Det er alltid noen som har hastverk med å selge, finner man disse og kan slå til før andre gjør det er det penger å tjene. Er man ekstra heldig treffer man på en selger som kjøpte til lav pris etter forrige krise, dermed kan vedkommende være villig til å selge til en lav pris så lenge vedkommende bare får igjen det man opprinnelig betalte.

Muligheten til å gjøre «kupp» vil vare kortere denne gangen enn ved den siste krisen hvor man så prisnedgang over flere år. Analytikerne regner med at etterspørselen og prisene igjen peker oppover i 2021.

5) Markedet snur i 2021

Analysen Standards & Poor’s har gjort av det spanske boligmarkedet konkluderer med en nedgang i prisene på 3.2% i snitt for 2020. Standards & Poor’s estimerer med en oppgang på 1.5% i Spania for 2021 og en akselererende prisøkning i 2022 på rundt 5%.

Les også: Vi har skjøtet over boliger under hele korona-krisen

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter